Christoph Andersson

Till Enköpings kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Enköpings kommun, The municipality of Enköping

2 Attachments

[1]Enköpings kommun
     
Vi har tagit emot ditt ärende KC202240466

Det här mejlet går inte att svara på. Vill du komma i kontakt med oss
under tiden som vi hanterar ditt ärende ber vi dig mejla
[2][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]. Uppge ditt ärendenummer för snabbare service.
     
     
Enköpings kommun
Telefon: [3]0171-62 50 00
E-post: [4][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[5]Öppettider & besöksadress

När du kontaktar Enköpings kommun hanterar vi dina personuppgifter. I
de flesta fall behöver vi spara dina personuppgifter under en tid för
att handlägga din fråga eller för att vi måste spara ditt ärende som
en allmän handling.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hos Enköpings
kommun och vilka rättigheter du har kan du läsa om det på
[6]enkoping.se/personuppgifter. Även handläggare på Enköpings kommun
kan svara på frågor om hantering av personuppgifter på kommunen.

[7]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/Tel:+46171625000
4. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://enkoping.se/kontakt.html
6. http://www.enkoping.se/personuppgifter

Enköpings kommun, The municipality of Enköping

3 Attachments

[1]Enköpings kommun
     
Återkoppling gällande ditt ärende KC202240466

Svar från kontaktcenter
Hej,

Vi har skickat ditt ärende vidare till Kommunledningsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Johanna
Kontaktcenter
Enköpings kommun

Det här mailet går inte att svara på. Vill du komma i kontakt med oss
igen ber vi dig mejla [2][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]. Uppge ditt ärendenummer
för snabbare service.
     
     
Information om ditt ärende

Registreringsdatum
2022-08-15 klockan 10:27:36
Rubrik
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Ärendebeskrivning
Till Enköpings kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933
till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det
sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på
Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på
samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att
meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar
saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi
återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta
om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som
vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska
personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till
denna begäran:
[Registrators #1460 e-postadress]
Är [Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Enköpings kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
[3]https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad
hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av
Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Enköpings kommun
Telefon: [5]0171-62 50 00
E-post: [6][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[7]Öppettider & besöksadress

När du kontaktar Enköpings kommun hanterar vi dina personuppgifter. I
de flesta fall behöver vi spara dina personuppgifter under en tid för
att handlägga din fråga eller för att vi måste spara ditt ärende som
en allmän handling.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hos Enköpings
kommun och vilka rättigheter du har kan du läsa om det på
[8]enkoping.se/personuppgifter. Även handläggare på Enköpings kommun
kan svara på frågor om hantering av personuppgifter på kommunen.

[9]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://handlingar.se/sv/change_request/...
4. https://handlingar.se/sv/help/officers
5. file:///tmp/Tel:+46171625000
6. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. http://enkoping.se/kontakt.html
8. http://www.enkoping.se/personuppgifter

Kommunarkivet, The municipality of Enköping

2 Attachments

Hej!

 

I våra arkivförteckningar och sökregister för kommunarkivet finns inga
handlingar som benämns ”polisrapporter”, dock finns polisunderrättelser
för den tidsperiod du angett. Återkom gärna om du är intresserad av detta
material.

 

 

Kommunarkivet

Kommunledningsförvaltningen

 

[1]6,2 affisch a3

 

Enköpings kommun, Enköping

Växel: 0171-62 50 00

 

[2]www.enkoping.se

[3]www.facebook.com/enkopingskommun

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1460 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:26
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Enköpings kommun
<[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

 

Till Enköpings kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under
perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller
motsvarande.

 

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på
Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria
och det kommunala polisväsendet.

 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika
handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph
AnderssonLärare i journalistik

 

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971,
[4][e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #1460 e-postadress]Är [6][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Enköpings kommun? Om
så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det
till
[7][e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/...
Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet.
Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar.
Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och
upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av
förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner
denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från
din organisations sida om allmänna
handlingar.-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.enkoping.se/
3. http://www.facebook.com/enkopingskommun
4. mailto:[e-postadress]-------------------------------------------------------------------lämna
5. mailto:[Registrators #1460 e-postadress]Är
6. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. file:///tmp/mailto:[e-postadress]:https:/handlingar.se/sv/change_request/new?body=enkopings_kommunAnsvarsfriskrivning

Enköpings kommun, The municipality of Enköping

3 Attachments

[1]Enköpings kommun
     
Återkoppling gällande ditt ärende KC202240466

Svar från förvaltning
Din begäran om att ta del av handling har tagits emot av
kommunarkivet. Handläggningen fortsätter under ärende KS2022/671.

Ditt ärende hos Kontaktcenter avslutas härmed.

Kommunarkivet
Enköpings kommun

Det här mailet går inte att svara på. Vill du komma i kontakt med oss
igen ber vi dig mejla [2][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]. Uppge ditt ärendenummer
för snabbare service.
     
     
Information om ditt ärende

Registreringsdatum
2022-08-15 klockan 10:27:36
Rubrik
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Ärendebeskrivning
Till Enköpings kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933
till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det
sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på
Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på
samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att
meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar
saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi
återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta
om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som
vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska
personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till
denna begäran:
[Registrators #1460 e-postadress]
Är [Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Enköpings kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
[3]https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad
hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av
Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Svar från Kontaktcenter
Hej,

Vi har skickat ditt ärende vidare till Kommunledningsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Johanna
Kontaktcenter
Enköpings kommun

Enköpings kommun
Telefon: [5]0171-62 50 00
E-post: [6][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[7]Öppettider & besöksadress

När du kontaktar Enköpings kommun hanterar vi dina personuppgifter. I
de flesta fall behöver vi spara dina personuppgifter under en tid för
att handlägga din fråga eller för att vi måste spara ditt ärende som
en allmän handling.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hos Enköpings
kommun och vilka rättigheter du har kan du läsa om det på
[8]enkoping.se/personuppgifter. Även handläggare på Enköpings kommun
kan svara på frågor om hantering av personuppgifter på kommunen.

References

Visible links
2. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://handlingar.se/sv/change_request/...
4. https://handlingar.se/sv/help/officers
5. file:///tmp/Tel:+46171625000
6. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. http://enkoping.se/kontakt.html
8. http://www.enkoping.se/personuppgifter