Christoph Andersson

Till Emmaboda kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Maria Henningsson, Emmaboda municipality

Hej!
Jag kan tyvärr inte se att vi har några kommunala polisrapporter från 1933-1941 i kommunarkivet i Emmaboda. Från de "gamla" kommunerna som sedan blev en del av nuvarande Emmaboda kommun finns det handlingar från polisen i endast två kommuner. En arkivbox med handlingar gällande "polisväsendet" i Vissefjärda kommun, men de är från tiden 1951-1963. Från Algutsboda kommun finns också en arkivbox med handlingar från tiden ni efterfrågar, men det ser mest ut att vara handlingar gällande personalen, t ex tjänste- och avlöningsreglemente, tjänstledigheter och reseräkningar.

Mvh
Maria Henningsson

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Maria Henningsson
Arkivarie/dataskyddsombud
 
Emmaboda kommun, Box 54, 361 21 EMMABODA
Tel direkt 0471-24 90 44
E-post [e-postadress]
 
Besöksadress Rådhusgatan 2, Emmaboda
Tel vx 0471-24 90 00
Internet www.emmaboda.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Emmaboda kommun
Skickat: den 15 augusti 2022 10:37
Till: Maria Henningsson
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1459 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:25
Till: Emmaboda kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

VARNING: Detta mail innehåller länkar. Klicka inte på länkar om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta mail.

Till Emmaboda kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1459 e-postadress]

Är [Emmaboda kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Emmaboda kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------