Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

The request is waiting for clarification. If you are Christoph Andersson, please sign in to send a follow up message.

Christoph Andersson

Till Ekerö kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Ekerö Direkt, Ekerö municipality

2 Attachments

Tack för att du kontaktat oss!

 

Detta är en bekräftelse på att vi har mottagit ditt ärende. Ditt ärende
har fått ärendenummer: 2022ED37197. Observera att detta nummer är unikt
och inte bör ändras vid eventuell e-postkontakt med oss.

 

Vi kommer att återkoppla till dig inom 2 arbetsdagar.

 

Tänk på att all kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan
komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har
uppgivit ditt namn, läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
[1]https://www.ekero.se/kommun-politik/om-w...

 

 

Chatbot Kommun-Kim är kommunens digitala medarbetare som kan svara på en
hel del frågor.

 

 

 

  

Med vänlig hälsning

Ekerö Direkt 

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Besök: Tappströmsvägen 2

[2][Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.ekero.se

Växel: 08-124 571  00

 

 

References

Visible links
1. https://www.ekero.se/kommun-politik/om-w...
2. mailto:[Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.ekero.se/

Henriette Åhman, Ekerö municipality

1 Attachment

Hejsan!

Din fråga:

” Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933
till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker
inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns
högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det
kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.”

 

Vi har tagit emot ditt mail angående kommunala polisrapporter. Nuvarande
Ekerö kommun bestod vid den efterfrågade tiden av åtta separata kommuner.
Vid en snabb överblick i arkivförteckningen ska det finnas handlingar
rörande polisen, dock verkar många vara från efter 1941. Vi behöver m.a.o.
veta vad det är för typ av frågor, arkivförteckningen berättar inte detta,
misstänker också att det kan se väldigt olika ut i de olika kommunerna,
detta är inga handlingar som är digitaliserade förstås.

 

//Henriette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Henriette Åhman
Arkivassistent
Ekerö kommun
Box 205, 178 23 Ekerö
[1][e-postadress]
[2]www.ekero.se

Mobil: 076-4950011
Direktnummer: 08-12457450

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]%0b
2. http://www.ekero.se/