Christoph Andersson

Till Borgholms kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Borgholms Kommun, Borgholm municipality

Hej Christoph
Tack för ditt mail.
Sänder det vidare till kommunarkivet för besvarande.

Med vänlig hälsning,
Magda Widell

Borgholms kommun
0485- 88 000
Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
[Borgholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] www.borgholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1443 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:08
Till: Borgholms Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Borgholms kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1443 e-postadress]Är [Borgholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Borgholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------

Borgholms Kommun, Borgholm municipality

Hej,

Tyvärr har kommunarkivet inte polisens handlingar vare sig från förr eller nu.
Lycka till i ert letande!

Med vänlig hälsning

BORGHOLMS KOMMUN
Anna Jakobson
Arkivansvarig, kommunledningsförvaltningen
 
Tel direkt: 0485-88083, servicecenter: 0485- 880 00
Postadress: Box 116, 387 22  Borgholm
Besöksadress: Trädgårdsgatan 20, Borgholm [e-postadress] www.borgholm.se bibliotek.borgholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Borgholms Kommun
Skickat: den 15 augusti 2022 13:28
Till: Christoph Andersson
Kopia: Kommunarkivet
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Hej Christoph
Tack för ditt mail.
Sänder det vidare till kommunarkivet för besvarande.

Med vänlig hälsning,
Magda Widell

Borgholms kommun
0485- 88 000
Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
[Borgholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] www.borgholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1443 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:08
Till: Borgholms Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Borgholms kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1443 e-postadress]Är [Borgholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Borgholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------