Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

The request is waiting for clarification. If you are Christoph Andersson, please sign in to send a follow up message.

Christoph Andersson

Till Bjuvs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Bjuv Kontaktcenter, Bjuv Municipality

4 Attachments

Tack för att du kontaktat oss!

Vi har tagit emot ditt ärende och kommer att hantera detta så snart som
möjligt. Du hittar svar på många av våra vanliga frågor på [1]www.bjuv.se
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 042 458 50 00. 
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter

Kommunhuset

Mejerigatan 3

26734 Bjuv

042-4585000

[2]www.bjuv.se

 

 

Du hittar information om hur Bjuvs kommun behandlar personuppgifter på
[3]www.bjuv.se/personuppgifter.

 

Ditt ärende
Ärendenummer: 2022KC11070
_____________________________

Ärendebeskrivning:

 

Till Bjuvs kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under
perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller
motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik,
vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på
samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att
meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas,
gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer
med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett
stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn
University 141 89 Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1439 e-postadress] Är [Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bjuvs kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

 

 

________________________________

 

Följ oss gärna
[4][IMG] [5][IMG] [6][IMG]

 

References

Visible links
1. http://www.bjuv.se/
2. http://www.bjuv.se/
3. http://www.bjuv.se/personuppgifter
4. https://www.linkedin.com/organization-gu...
5. https://www.instagram.com/bjuvskommun/
6. https://www.facebook.com/bjuvskommun

Bjuv Kontaktcenter, Bjuv Municipality

1 Attachment

Hej Christoph,

Tack för att du kontaktar Bjuvs kommun.

Jag har skickat vidare ditt mail till ansvarige tjänsteman.

 

Med vänlig hälsning

 

Helena Söderqvist

Kontaktcenter

Kommunstyrelsens förvaltning

 

Bjuvs kommun
Box 501
267 25 Bjuv

042-458 50 00

www.bjuv.se

 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1439 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:03
Till: Bjuv Kontaktcenter <[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Bjuvs kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1439 e-postadress]
Är [Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Bjuvs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Hanna Isero, Bjuv Municipality

1 Attachment

Hej Christoph,

 

Bjuvs kommun har ett kommunarkiv men jag förstår inte riktigt vad för
slags handlingar ni syftar på när menar kommunala polisrapporter. Kan du
ge ett exempel på hur de ser ut eller från vilken nämnd/styrelse dessa
polisrapporter skulle finnas?

 

Vänlig hälsning,

 

[1]Bjuv_Logo_2016 Hanna Isero

Huvudregistrator/arkivarie

Kansliavdelningen

 

Kommunstyrelsens förvaltning
Mejerigatan 3

267 34 Bjuv

042-4585983

[2]www.bjuv.se

 

Från: Christoph Andersson <[3][Registrators #1439 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:03
Till: Bjuv Kontaktcenter <[4][Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Bjuvs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[5][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #1439 e-postadress]

Är [7][Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Bjuvs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:
[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.bjuv.se/
3. mailto:[Registrators #1439 e-postadress]
4. mailto:[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #1439 e-postadress]
7. mailto:[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers