Christoph Andersson

Till Avesta kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Avesta servicecenter, Avesta municipality

1 Attachment

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi har tagit emot ditt ärende:

____________

Till Avesta kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under
perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller
motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik,
vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på
samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att
meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas,
gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer
med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett
stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn
University 141 89 Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1435 e-postadress] Är [Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Avesta kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

____________

Du har fått ärendenummer: 2022SC44003

 

Du kommer att få återkoppling från oss när vi börjat hantera ditt ärende.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss
på telefon eller mejl.
Med vänlig hälsning

 

Avesta Servicecenter
Avesta kommun, Kungsgatan 32, 774 30 Avesta
Telefon: 0226-64 50 00
E-post: [1][e-postadress]
Webbplats: [2]www.avesta.se

 

  

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.avesta.se/

Avesta servicecenter, Avesta municipality

1 Attachment

Hej Christoph,
Tack för att du kontaktat oss.

 

Vi har skickat ditt ärende vidare till kommunarkivet för besvarande.

Om du har fler frågor så är du självklart varmt välkommen att höra av dig
igen.

Vi önskar dig en trevlig dag!
Med vänlig hälsning
Anette Aspgren

Samhällsvägledare

Avesta Servicecenter
Avesta kommun, Kungsgatan 32, 774 30 Avesta
Telefon: 0226-64 50 00
E-post: [1][e-postadress]
Webbplats: [2]www.avesta.se

 

 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1435 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:00
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Avesta kommun
<[Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Avesta kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1435 e-postadress]
Är [Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Avesta kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.avesta.se/

Anders Kilström, Avesta municipality

2 Attachments

Hej och tack för e-posten.

 

Vår arkivarie har semester och är åter den 5 september. Jag lägger en
kopia till henne och ber henne svara direkt till er.

 

 

Mvh

Anders Kilström

 

KOMMUNKANSLIET / Administration
Anders Kilström
kommunsekreterare
Post: Avesta kommun, Kommunkansliet, 774 81 Avesta
Telefon: 0226-64 50 16
E-post:[1][e-postadress]
Hemsida: [2]www.avesta.se

 
Från: Christoph Andersson <[3][Registrators #1435 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:00
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Avesta kommun
<[4][Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Avesta kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[5][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #1435 e-postadress]

Är [7][Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Avesta kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:
[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
3. mailto:[Registrators #1435 e-postadress]
4. mailto:[Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #1435 e-postadress]
7. mailto:[Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers

Arkiv, Avesta municipality

2 Attachments

Hej Christoph, tack för din förfrågan. Tyvärr finns det inte några
kommunala polisrapporter bevarade hos kommunarkivet i Avesta.

 

Lycka till med ditt projekt!

 

Med vänlig hälsning

 

 

Kommunstyrelsen / Kommunarkivet

Ylva Sjödén
Arkivarie
Telefon: 0226-64 50 90
E-post: [1][e-postadress]

 

 

Från: Christoph Andersson <[2][Registrators #1435 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:00
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Avesta kommun
<[3][Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Avesta kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[4][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #1435 e-postadress]

Är [6][Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Avesta kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[Registrators #1435 e-postadress]
3. mailto:[Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #1435 e-postadress]
6. mailto:[Avesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers