Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Alvesta municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Christoph Andersson

Till Alvesta kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda, Alvesta municipality

Tack för ditt mail! 

Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt. Vid mer brådskade ärende
är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0472-150 00 eller besöka
oss på Centralplan 1 i Alvesta.
Receptionen är öppen klockan 07.30 – 16.00 och våra telefontider är
helgfri måndag till fredag klockan 08.00 – 16.00. Lunchstängt 12:00-13:00.
 

Med vänlig hälsning 

Kontaktcenter
Alvesta kommun

 

Behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behandlar dina personuppgifter.
Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Inkomna
handlingar hos kommunen blir allmänna handlingar och bevaras hos
myndigheten om inte beslut om annat fattas. Ärenden, synpunkter, klagomål,
fråga/svar med långsiktig betydelse bevaras därför. Fråga/svar med ringa
betydelse gallras/raderas. Dina uppgifter kan komma att delas inom och
utanför kommunen om det behövs utifrån ärendets art.

Du har rätt att enligt dataskyddsförordningen få upplysningar om hur dina
uppgifter behandlas och kan begära ett så kallat registerutdrag över dina
personuppgiftsbehandlingar. Kontakta i så fall kommunstyrelsens
dataskyddssamordnare via mejl till funktionsbrevlådan [e-postadress]
eller via brev till Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen,
Centralplan 1, 342 80 Alvesta. Det går även bra att hämta en blankett för
begäran i kommunhusets reception. Vill du kontakta vårt dataskyddsombud
gör du det lättast via mejl: [e-postadress]

 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.