Kommerskollegium arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to National Board of Trade Sweden

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, National Board of Trade Sweden

8 Attachments

Hej Elenor

Jag bifogar begärda handlingar, med beslut och bilagor.

Med vänlig hälsning

Åsa Ljungqvist Wihl

------------------------------------------------------------
Åsa Ljungqvist Wihl
Registrator och arkivarie/ Senior Registry Clerk
Administrativa enheten / Administrative department

Kommerskollegium / National Board of Trade
Box 6803, SE-113 86 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 690 48 04 Mob: +46 73 424 48 04 Fax: +46 8 690 48 30
E-mail: [email address] Web: www.kommers.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #99 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:02
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommerskollegium arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #99 email]

Är [KOMMERS request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kommerskollegium? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------