Klimatpolitiska Rådet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Climate Policy Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

registrator klimatpolitiskarådet, Swedish Climate Policy Council

Tack för ditt mail 

Klimatpolitiska rådet är en statlig myndighet vilket innebär att vi följer
offentlighetsprincipen. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna
handlingar. Som huvudregel ska allmänna handlingar sparas. Klimatpolitiska
rådet får därför inte radera meddelanden utan stöd i lag eller annan
författning. Det gäller även om handlingarna innehåller personuppgifter
exempelvis epost adress.

Offentlighetsprincipen innebär också att Klimatpolitiska rådet måste lämna
ut allmänna handlingar om någon begär det och innehållet inte är skyddat
av sekretess. 

Klimatpolitiska rådet behandlar dina personuppgifter för att kunna
fullgöra sina skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör.

Du har rätt att få information hur Klimatpolitiska rådet hanterar dina
personuppgifter. För mer information om lagring av personuppgifter kan du
vända dig till vår registrator. För mer information om dataskydd, se
datainspektionens webbplats.

[1]Datainspektions webbplats

[2]Klimatpolitiska rådets behandling av personuppgifter

[3]Kontakta Klimatpolitiska rådets registrator

 

Thank you for your e-mail

The Swedish Climate Policy Council is a national authority and is subject
to the principle of public access to official records in Swedish law.
Correspondence and messages sent to Swedish Climate Policy Council are
public records. As a rule, public records are saved. Swedish Climate
Policy Council may therefore not delete messages without support in law or
other secondary legislation. This applies even in cases where documents
include personal data such as e-mail addresses.

Swedish Climate Policy Council processes your personal data in order to
fulfil our obligations towards you or towards other parties affected by
our services.

You have the right to information on how your personal information is
processed by Swedish Climate Policy Council. Please contact our Document
Controller for more information on storage of personal information. For
more information on data protection please consult the website of the
Swedish Data Inspection Authority.

[4]The Website of the Swedish Data Inspection Authority (in Swedish)

[5]Swedish Climate Policy Council’ processing of personal data

[6]Contact Swedish Climate Policy Council Registrar/Document Controller

References

Visible links
1. https://www.datainspektionen.se/
2. http://www.formas.se/sv/Toppnavigering/I...
3. mailto:[Swedish Climate Policy Council request email]
4. https://www.datainspektionen.se/
5. http://www.formas.se/en/Top-navigation/P...
6. mailto:[Swedish Climate Policy Council request email]

registrator klimatpolitiskarådet, Swedish Climate Policy Council

Hej,

Tack för ditt mail.
 
Din begäran har mottagits.
 
Jag återkommer med besked när jag fått återkoppling från handläggaren.

Vänligen
 
Margit Papinaho
Registrator
08 - 775 40 47
070 - 230 88 44
Formas Forskningsrådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm
www.formas.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #98 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:02
Till: registrator klimatpolitiskarådet <[Swedish Climate Policy Council request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Klimatpolitiska Rådet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #98 email]

Är [Swedish Climate Policy Council request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Klimatpolitiska Rådet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

registrator klimatpolitiskarådet, Swedish Climate Policy Council

2 Attachments

Hej,

Formas är värdmyndighet åt Klimatpolitiska rådet och för Klimatpolitiska rådet har vi ännu inte upprättat en egen arkivbeskrivning, vilket gör att de går under Formas arkivbeskrivning och riktlinjer gällande allmänna handlingar.

Bifogat är handlingarna enligt din begäran.

Med vänlig hälsning

Eva Fredriksson Eklund
Huvudregistrator
Klimatpolitiska rådet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #98 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:02
Till: registrator klimatpolitiskarådet <[Swedish Climate Policy Council request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Klimatpolitiska Rådet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #98 email]

Är [Swedish Climate Policy Council request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Klimatpolitiska Rådet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------