KFM 14829-2021 Anvisning Dokumenthanteringsplan avseende vissa handlingar inom verkställigheten

The request was successful.

Till Kronofogdemyndigheten,

Jag skulle vilja begära ut handlingen KFM 14829-2021 Anvisning Dokumenthanteringsplan avseende vissa handlingar inom verkställigheten som registrerades 2021-06-16.

Med vänlig hälsning,

Mirko Ernqvist

Swedish Enforcement Authority

Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan.

Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du
som huvudregel endast få det per post eller per telefon. Det finns lagar
som hindrar oss från att mejla information från våra register, med
undantag för vissa särskilda mottagare och för vissa ändamål.

Vill du ha svar på annat än allmänna frågor är du välkommen att ringa oss
på 0771-7373 00.

För information om vår personuppgiftsbehandling se
[1]www.kronofogden.se/dinapersonuppgifter.

För ytterligare kontakt med Kronofogden gällande detta ärende ange
ärendenummer: 21MBKFM639257

Ärenderubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - KFM 14829-2021
Anvisning Dokumenthanteringsplan avseende vissa handlingar inom
verkställigheten

We have received your e-mail and will take care of it as soon as possible.

If you want information from our registry, such as debt information, you
can only get it by mail or by phone. There are laws that prevent us
from e-mailing information from our records, except to some specific
recipients and for some particular purposes.

If you want answers to questions other than general questions, please call
us on +46 771 73 73 00.

For further contact with Kronofogden regarding this matter, please enter
the case number.

Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - KFM 14829-2021 Anvisning
Dokumenthanteringsplan avseende vissa handlingar inom verkställigheten

Med vänlig hälsning
Kronofogden

References

Visible links
1. http://www.kronofogden.se/dinapersonuppg...

Till Kronofogdemyndigheten,

Jag har ännu inte fått de allmänna handlingar jag efterfrågat. Svaret är kraftigt försenat.
KFM tycks tro att offentlighetsprincipen bara gäller när det passar dess ledarskap. Jag önskar att snarast få handlingarna jag efterfrågat.

Med vänlig hälsning,

Mirko Ernqvist

Swedish Enforcement Authority

Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan.

Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du
som huvudregel endast få det per post eller per telefon. Det finns lagar
som hindrar oss från att mejla information från våra register, med
undantag för vissa särskilda mottagare och för vissa ändamål.

Vill du ha svar på annat än allmänna frågor är du välkommen att ringa oss
på 0771-7373 00.

För information om vår personuppgiftsbehandling se
[1]https://kfmweb2.rsv.se/om-kronofogden/di...
.

För ytterligare kontakt med Kronofogden gällande detta ärende ange
ärendenummer: 21MBKFM750254

Ärenderubrik: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
KFM 14829-2021 Anvisning Dokumenthanteringsplan avseende vissa handlingar
inom verkställigheten

We have received your e-mail and will take care of it as soon as possible.

If you want information from our registry, such as debt information, you
can only get it by mail or by phone. There are laws that prevent us
from e-mailing information from our records, except to some specific
recipients and for some particular purposes.

If you want answers to questions other than general questions, please call
us on +46 771 73 73 00.

For further contact with Kronofogden regarding this matter, please enter
the case number.

Subject: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - KFM
14829-2021 Anvisning Dokumenthanteringsplan avseende vissa handlingar inom
verkställigheten

Med vänlig hälsning
Kronofogden

References

Visible links
1. https://kfmweb2.rsv.se/om-kronofogden/di...

Swedish Enforcement Authority

1 Attachment

Hej

Den 16 september kl. 16:23 mailade du direkt till en kronofogde på
myndigheten och
begärde att få ut nedanstående handling.

Den 17 september kl. 07:19 svarade kronofogden och bifogade handlingen i
sitt svar till dig.

Svaret och handlingen mailades till adressen [e-postadress]

Med vänlig hälsning
Registraturen

En myndighet för den som ska ha betalt, 
och för den som ska betala.

 
Om du ställer ytterligare en fråga till oss, kom ihåg att skicka med
tidigare svar. 
Du kan också hitta information på [1]www.kronofogden.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: [Registrators #911 e-postadress]
Skickat: 2021-11-01 11:47:33
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kr onofogdemyndigheten
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - KFM
14829-2021 Anvisning Dokumenthanteringsplan avseende vissa handlingar inom
verkställigheten
Till Kronofogdemyndigheten,

Jag har ännu inte fått de allmänna handlingar jag efterfrågat. Svaret är
kraftigt försenat.
KFM tycks tro att offentlighetsprincipen bara gäller när det passar dess
ledarskap. Jag önskar att snarast få handlingarna jag efterfrågat.

Med vänlig hälsning,

Mirko Ernqvist

show quoted sections