Kemikalieinspektionen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Chemicals Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

kemi, The Swedish Chemicals Agency

1 Attachment

Hej Elenor,

 

Bifogar Kemikalieinspektionen arkivbeskrivning.

 

Hälsningar,

 

Johan Östergren Hemmander

Huvudregistrator

Sekretariatet för ekonomi och administrativt stöd
Kemikalieinspektionen
Tel dir: 08 519 41 112

Tel vx: 08 519 41 100
[1]www.kemikalieinspektionen.se

[2]Så behandlar vi dina personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #97 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:01
Till: kemi <[KEMI request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kemikalieinspektionen
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[3][FOI #97 email]

 

Är [4][KEMI request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Kemikalieinspektionen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom
detta formulär:

[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.kemikalieinspektionen.se/
2. https://www.kemi.se/om-webbplatsen/#Pers...
3. mailto:[FOI #97 email]
4. mailto:[KEMI request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers