Karlstads Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to University of Karlstad

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Kristina Hellberg, University of Karlstad

1 Attachment

Hej. Arkivbeskrivning bifogas digitalt i detta mail.
Vill du även ha ut arkivförteckningar (systematisk arkivförteckning)?
Myndigheten har ingen skyldighet att lämna ut handlingar digitalt och Kau
har inte publicerat arkivförteckningarna på webbplatsen. Det går däremot
bra att få ta del av dem på papper eller i universitetets Välkomstcenter.
Myndigheten har rätt att ta ut en avgift enligt 15-22§ avgiftsförordningen
och 10 sidor kostar 50 kr. Avgiften för varje sida därutöver är 2 kr per
sida. Porto tillkommer.

Mvh Kristina Hellberg.      

 

Kristina Hellberg

Arkivarie

Avdelning för student- och ledningsservice

 

Karlstads universitet

651 88 Karlstad

Telefon 054-700 10 87

 

twitter.com/kau

facebook.com/karlstadsuniversitet

KAU.SE