We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Levi Szasz please sign in and let everyone know.

Källkod till AI lösningen som identifierar funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i medicinska underlag.

We're waiting for Levi Szasz to read a recent response and update the status.

Till Försäkringskassan,

Jag begär att få tillgång till källkoden för en av era AI-lösningar. Det handlar om en model som stödjer er verksamhet med att identifiera funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i medicinska underlag.

Jag behöver ingen tillgång till någon data, bara källkoden. Ni kan skicka koden till mig eller ni kan publicerar den på Försäkringskassans GitHub-sida.

Tack

Till Försäkringskassan,

Svaret till min begäran har blivit försenat. Enligt lagen ska ni ha svarat senast 21a november.

Jag begär att få tillgång till källkoden för en av era AI-lösningar. Det handlar om en model som stödjer er verksamhet med att identifiera funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i medicinska underlag.

Jag behöver ingen tillgång till någon data, bara källkoden. Ni kan skicka koden till mig eller ni kan publicera den på Försäkringskassans GitHub-sida.

Tack

Med vänlig hälsning,

Levi Szasz

F VS Diariefrågor, Social Insurance

Information om status i ditt ärende

Vi arbetar med din begäran och vi har beslutat att de begärda handlingarna
kommer att publiceras på ”Försäkringskassan · GitHub”.

 

Att publicera dessa handlingar på GitHub innebär ett omfattande arbete för
Försäkringskassan och vi beräknar därför att det kan ta upp till 5-8
veckor. När handlingarna är publicerade på GitHub kommer vi att meddela
dig om detta.

Om tidsram inte inryms av någon anledning återkommer vi även med den
informationen.

 

Mvh

Peter  Haglind, IT-direktör

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Levi Szasz please sign in and let everyone know.