Justitiekanslern arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Chancellor of Justice

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

no-reply@justitiekanslern.se,

Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande.

Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

Information om hur Justitiekanslern behandlar dina personuppgifter hittar
du här:
[1]https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Med vänlig hälsning

Registrator Justitiekanslern

 

References

Visible links
1. https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Mathias Nyström,

2 Attachments

Hej, begärda handlingar bifogas.

 

 

Med vänliga hälsningar

Mathias Nyström
Huvudarkivarie

Justitiekanslern

--------------------------------------------------------------------------

• E-post: [1][email address] • Direktnr: 08 – 405 29 99 • Växel: 08
– 405 10 00 • Fax: 08 – 723 03 57 • Postadress: Justitiekanslern, Box
2308, 103 17 STOCKHOLM •

 

 

Från: Elenor Weijmar <[2][FOI #65 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:16
Till: Registrator Justitiekanslern <[3][email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Justitiekanslern
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[4][FOI #65 email]

Är [5][JK request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Justitiekanslern? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:
[6]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #65 email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #65 email]
5. mailto:[JK request email]
6. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
7. http://handlingar.se/sv/help/officers