Jävsdeklaration vid upphandling av digital plattform Pega

Annika Larsson made this Freedom of Information request to Employment Service

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag undrar om det gjorts en jävsdeklaration vid upphandlingen av Arbetsförmedlingens digitala plattform för beslut och ärendehantering som baseras på mjukvaran Pega från företaget Pegasystems.

Jag undrar detta eftersom tidigare IT-chef Filippa Jennersjö och tillförordnad IT-chef Johan Gabrielsson har varit ansällda hos företaget Accenture vilket har nära kopplingar till företaget Pegasystems. Accenture är bland annat Pegasystems främsta strategiska partner och har skapat delar av mjukvaran i Pega.

Finns det någon jävsdeklaration för denna upphandling och är det möjligt att få ta del av den?

Med vänlig hälsning,

Annika Larsson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Employment Service

Hej Annika!

Vi har mottagit begäran om jävsdeklaration och hanterar det skyndsamt!

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
0771-10 05 66
Telefontid: 9–12 helgfria vardagar

Pontus Mårtensson, Employment Service

Hej Annika,

 

Det finns inte någon jävsdeklaration för den upphandlingen.

 

Hälsningar,

 

Pontus Mårtensson

Inköp HR & IT

Inköpsavdelningen

Arbetsförmedlingen

Box 3000, 831 03 Östersund | Besök: Kaserngatan 17

Telefon: 0104885378 | Fax: 0104860100 | Växel: 0771-60 00 00

E-post: [e-postadress]

[1]www.arbetsformedlingen.se | [2]www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Annika Larsson <[3][Registrators #483 e-postadress]>

Skickat: den 6 juli 2020 02:12

Till: Registrator <[4][AF e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jävsdeklaration vid
upphandling av digital plattform Pega

 

Till Arbetsförmedlingen,

 

Jag undrar om det gjorts en jävsdeklaration vid upphandlingen av
Arbetsförmedlingens digitala plattform för beslut och ärendehantering som
baseras på mjukvaran Pega från företaget Pegasystems.

 

Jag undrar detta eftersom tidigare IT-chef Filippa Jennersjö och
tillförordnad IT-chef Johan Gabrielsson har varit ansällda hos företaget
Accenture vilket har nära kopplingar till företaget Pegasystems. Accenture
är bland annat Pegasystems främsta strategiska partner och har skapat
delar av mjukvaran i Pega.

 

Finns det någon jävsdeklaration för denna upphandling och är det möjligt
att få ta del av den?

 

Med vänlig hälsning,

 

Annika Larsson

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.arbetsformedlingen.se
2. file:///tmp/www.facebook.com/arbetsformedlingen
3. mailto:[Registrators #483 e-postadress]
4. mailto:[AF e-postadress för begäran om allmän handling]