Jag söker handlingar för kommunalfullmäktige 2022.06.14. Finns ej på hemsidan

The request was successful.

Till Gislaveds kommun,
Var finns handlingarna till fullmäktige ?

Med vänlig hälsning,

Jan E Jansson

kontaktcenter@gislaved.se, Gislaveds municipality

Hej!

Alla kontakter med Gislaveds kommun tilldelas ett ärendenummer. Detta
nummer skapas med automatik och sparas när det blir ett ärende. Tänk på
att inkomna e-postmeddelanden endast hanteras när kontaktcenter är öppet,
08.00-16.00 helgfria dagar.

De behov som kan finnas av att komma i kontakt med kommunens verksamheter
även utanför kontaktcenters öppettider kan ske på nedanstående sätt:

 

Akuta behov av kontakt med socialtjänsten sker genom socialjouren genom
att ringa 112.

 

Felanmälningar görs via följande telefonnummer:

-Vatten- och avloppsledningar, gator, vägar med mera: Larmcentralen (LAC)
i Jönköping, 036-13 71 18

-Vägbelysning: Gislaved Energi 0371-58 91 20 -Kommunens fastigheter, ring
070-250 33 92

 

Detta ärende har fått nummer [2022KC33045]. För fortsatt dialog med oss i
detta ärende var snäll och ändra inte i ämnesraden.

Inkom till Kontaktcenter: 2022-06-12 22:36:58

Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag söker handlingar för
kommunalfullmäktige 2022.06.14. Finns ej på hemsidan

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter i Gislaveds kommun
Kontaktuppgifter:

Telefon: 0371-81 000
Besök: Stortorget 1, Gislaved
Postadress: Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
E-post: [1][Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb: gislaved.se

References

Visible links
1. file:///tmp/[Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

kontaktcenter@gislaved.se, Gislaveds municipality

Hej!

13 juni är datumet för kommunfullmäktiges sammanträde. Föredragningslista
och handlingar hittar du på kommunens hemsida, [1]2022-06-13
Kommunfullmäktiges sammanträde - Gislaved.se

 

Med vänlig hälsning

Madelene Saksing

Administratör

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Från: JanE Jansson <[Registrators #1397 e-postadress]>
Skickat: den 12 juni 2022 22:36
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Gislaveds kommun
<[Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag söker handlingar för
kommunalfullmäktige 2022.06.14. Finns ej på hemsidan
Till Gislaveds kommun,
Var finns handlingarna till fullmäktige ?

Med vänlig hälsning,

Jan E Jansson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1397 e-postadress]

Är [Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Gislaveds kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.gislaved.se/kommun-och-polit...