Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag vill ta del av handlingarna som rör IVOs tillsyn av bolaget Lystra personlig assistans, ett dotterbolag till Curira AB. Det handlar om ett ärende där IVO tillsynade och därefter förbjöd bolaget Lystras assistansverksamhet med omedelbar verkan. De återkallade tillstånden gäller Lystra Personlig Assistans, Lystra Assistans Väst, Ellas Assistans och Melius Assistans. Se t.ex. https://www.di.se/nyheter/ex-ministrarna...

Jag vill ta del av följande dokumentation i första hand:
* Beskrivning av IVOs tillsynsärende samt beslut i ärendet

I andra hand vill jag ta del av:
* Inledande tipset/tipsen från allmänheten
* Beskrivning av IVOs initiativärende samt beslut i ärendet, om annat än ovan
* Beslutsunderlag som gått till myndighetens ledningsgrupp kopplat till detta ärende

Med vänlig hälsning,
Mats

Noreply Registrator, Inspektionen För Vård Och Omsorg

2 Attachments

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

 

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt
e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar kommer vi att
göra det så snart som möjligt.

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir
allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut till någon annan som begär att få del av dem.

 

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats [1]www.ivo.se

 

[2]Beskrivning: cid:image001.png@01D27ACE.48EE63C0

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

This is an automatic message to which you cannot respond.

 

The Health and Social Care Inspectorate (IVO) has received your email.

We read incoming email every working day. If we consider that we need to
take action or make contact with you with a response, we will do this as
soon as possible.

Please bear in mind that incoming email and email to authorities
constitute public documents and can therefore be released if there are no
special rules on confidentiality. This means that data submitted to us can
be issued to another party that requests to have access to it.

 

Please feel free to find out more about us at our website: [3]www.ivo.se

 

[4]Beskrivning: cid:image003.png@01D27ACE.48EE63C0

References

Visible links
1. http://www.ivo.se/
3. http://www.ivo.se/

Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag begär att ni skyndsamt lämnar ut de handlingar jag har efterfrågat, eller inkommer med ett besked om varför det inte är möjligt att göra så.

För referens:

Jag vill ta del av handlingarna som rör IVOs tillsyn av bolaget Lystra personlig assistans, ett dotterbolag till Curira AB. Det handlar om ett ärende där IVO tillsynade och därefter förbjöd bolaget Lystras assistansverksamhet med omedelbar verkan. De återkallade tillstånden gäller Lystra Personlig Assistans, Lystra Assistans Väst, Ellas Assistans och Melius Assistans. Se t.ex. https://www.di.se/nyheter/ex-ministrarna...

Jag vill ta del av följande dokumentation i första hand:
* Beskrivning av IVOs tillsynsärende samt beslut i ärendet

I andra hand vill jag ta del av:
* Inledande tipset/tipsen från allmänheten
* Beskrivning av IVOs initiativärende samt beslut i ärendet, om annat än ovan
* Beslutsunderlag som gått till myndighetens ledningsgrupp kopplat till detta ärende

Med vänlig hälsning,
Mats

Noreply Registrator, Inspektionen För Vård Och Omsorg

2 Attachments

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

 

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt
e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar kommer vi att
göra det så snart som möjligt.

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir
allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut till någon annan som begär att få del av dem.

 

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats [1]www.ivo.se

 

[2]Beskrivning: cid:image001.png@01D27ACE.48EE63C0

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

This is an automatic message to which you cannot respond.

 

The Health and Social Care Inspectorate (IVO) has received your email.

We read incoming email every working day. If we consider that we need to
take action or make contact with you with a response, we will do this as
soon as possible.

Please bear in mind that incoming email and email to authorities
constitute public documents and can therefore be released if there are no
special rules on confidentiality. This means that data submitted to us can
be issued to another party that requests to have access to it.

 

Please feel free to find out more about us at our website: [3]www.ivo.se

 

[4]Beskrivning: cid:image003.png@01D27ACE.48EE63C0

References

Visible links
1. http://www.ivo.se/
3. http://www.ivo.se/

Registrator Öst, Inspektionen För Vård Och Omsorg

Hej,
Först vill jag be om ursäkt för sen återkoppling.
Jag har några följdfrågor angående vilka handlingar du vill begära ut.
Är det återkallelsebesluten avseende Lystra Assistans AB du vill begära ut?
Det finns inga sammanfattande beskrivningar av ärenden, vill du ta del av innehållsförteckningar?
Vänligen

Registraturen Torsplan
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Telefonväxel: 010-788 50 00
Solnavägen 4, plan 8
Box 6202
102 34 Stockholm
www.ivo.se
Så behandlar IVO personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mats <[Registrators #1410 e-postadress]>
Skickat: den 28 juni 2022 09:29
Till: Registrator VS <[e-postadress]>
Kopia: Noreply Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - IVO beslut om förbud assistansverksamhet

Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag begär att ni skyndsamt lämnar ut de handlingar jag har efterfrågat, eller inkommer med ett besked om varför det inte är möjligt att göra så.

För referens:

Jag vill ta del av handlingarna som rör IVOs tillsyn av bolaget Lystra personlig assistans, ett dotterbolag till Curira AB. Det handlar om ett ärende där IVO tillsynade och därefter förbjöd bolaget Lystras assistansverksamhet med omedelbar verkan. De återkallade tillstånden gäller Lystra Personlig Assistans, Lystra Assistans Väst, Ellas Assistans och Melius Assistans. Se t.ex. https://www.di.se/nyheter/ex-ministrarna...

Jag vill ta del av följande dokumentation i första hand:

* Beskrivning av IVOs tillsynsärende samt beslut i ärendet

I andra hand vill jag ta del av:

* Inledande tipset/tipsen från allmänheten

* Beskrivning av IVOs initiativärende samt beslut i ärendet, om annat än ovan

* Beslutsunderlag som gått till myndighetens ledningsgrupp kopplat till detta ärende

Med vänlig hälsning,

Mats

show quoted sections

Till Registrator Öst,

Min begäran gäller alla handlingar kopplade till Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB. Bolagen är dotterbolag till Curira AB. Specifikt gäller det återkallelserna av respektive bolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Jag vill ta del av de handlingar som finns, dvs om inga sammanfattande beskrivningar av besluten/ärendena finns så vill jag ta del av t.ex. innehållsförteckningar eller annat. Enligt rapporter i massmedia (t.ex. https://www.expressen.se/nyheter/assista...) så innehåller besluten information om bl.a.:

Upprepad ekonomisk misskötsamhet.
Återkommande felaktig tidsredovisning.
Bristande seriositet och arbetsgivaransvar.
Brister i utförande av assistans.
Oriktiga uppgifter rörande personligassistans som lett till polisanmälan.

Jag vill även ta del av ev. överklagan som IVO har skickat in till kammarrätten, gällande att Förvaltningsrätten i Stockholm den 27 juni 2022 beslutade att inhibera IVO:s tidigare beslut.

Med vänliga hälsningar,

Mats

Noreply Registrator, Inspektionen För Vård Och Omsorg

2 Attachments

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

 

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt
e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar kommer vi att
göra det så snart som möjligt.

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir
allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut till någon annan som begär att få del av dem.

 

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats [1]www.ivo.se

 

[2]Beskrivning: cid:image001.png@01D27ACE.48EE63C0

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

This is an automatic message to which you cannot respond.

 

The Health and Social Care Inspectorate (IVO) has received your email.

We read incoming email every working day. If we consider that we need to
take action or make contact with you with a response, we will do this as
soon as possible.

Please bear in mind that incoming email and email to authorities
constitute public documents and can therefore be released if there are no
special rules on confidentiality. This means that data submitted to us can
be issued to another party that requests to have access to it.

 

Please feel free to find out more about us at our website: [3]www.ivo.se

 

[4]Beskrivning: cid:image003.png@01D27ACE.48EE63C0

References

Visible links
1. http://www.ivo.se/
3. http://www.ivo.se/

Inspektionen För Vård Och Omsorg

1 Attachment

[1]Inspektionen for vard och omsorg
Säkert meddelande / Protected message

Ämne / Subject
SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - IVO beslut om förbud
assistansverksamhet

[2]Öppna meddelandet / Open message

Du har mottagit ett säkert e-postmeddelande. Meddelandet kan öppnas och
svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med SSL-kryptering.
Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad. Det går inte att läsa e-posten
från flera enheter, t ex kan du inte både öppna det via din mobil och
dator. Den enhet du väljer måste också ha pdf-läsare. När du öppnat
meddelandet kan det läsas i högst 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet
därefter måste det antingen skrivas ut eller sparas på din dator inom de
30 dagarna. Observera att meddelandet måste öppnas inom 60 dagar, sedan
raderas det.

Mer information om e-postmeddelanden från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som skyddas med SSL-kryptering:
[3]https://www.ivo.se/kontakta-oss/registra...

You have received a protected electronic message. Message can be opened
and replied to from the link above. The connection is protected with SSL
encryption. Due to security reasons an opened message can be read for 30
days at most. If you wish to keep the message after the period of 30 days,
it must either be printed or downloaded to your computer before the end of
the 30 days. It is not possible to read the e-mail from several devices,
for example, you cannot both open it via your mobile and computer. The
device you choose must also have a pdf reader. Please observe that the
message must be opened within 60 days, thereafter it will be deleted.

More information about messages protected with SSL encryption sent from
the Health and Social Care Inspectorate (IVO):
[4]https://www.ivo.se/kontakta-oss/registra...

References

Visible links
2. https://secmail.ivo.se/message.cgi?x2UY8...
3. https://www.ivo.se/kontakta-oss/registra...
4. https://www.ivo.se/kontakta-oss/registra...