We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Mats please sign in and let everyone know.

IVO beslut om förbud assistansverksamhet

We're waiting for Mats to read a recent response and update the status.

Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag vill ta del av handlingarna som rör IVOs tillsyn av bolaget Lystra personlig assistans, ett dotterbolag till Curira AB. Det handlar om ett ärende där IVO tillsynade och därefter förbjöd bolaget Lystras assistansverksamhet med omedelbar verkan. De återkallade tillstånden gäller Lystra Personlig Assistans, Lystra Assistans Väst, Ellas Assistans och Melius Assistans. Se t.ex. https://www.di.se/nyheter/ex-ministrarna...

Jag vill ta del av följande dokumentation i första hand:
* Beskrivning av IVOs tillsynsärende samt beslut i ärendet

I andra hand vill jag ta del av:
* Inledande tipset/tipsen från allmänheten
* Beskrivning av IVOs initiativärende samt beslut i ärendet, om annat än ovan
* Beslutsunderlag som gått till myndighetens ledningsgrupp kopplat till detta ärende

Med vänlig hälsning,
Mats

Noreply Registrator, Inspektionen För Vård Och Omsorg

2 Attachments

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

 

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt
e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar kommer vi att
göra det så snart som möjligt.

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir
allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut till någon annan som begär att få del av dem.

 

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats [1]www.ivo.se

 

[2]Beskrivning: cid:image001.png@01D27ACE.48EE63C0

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

This is an automatic message to which you cannot respond.

 

The Health and Social Care Inspectorate (IVO) has received your email.

We read incoming email every working day. If we consider that we need to
take action or make contact with you with a response, we will do this as
soon as possible.

Please bear in mind that incoming email and email to authorities
constitute public documents and can therefore be released if there are no
special rules on confidentiality. This means that data submitted to us can
be issued to another party that requests to have access to it.

 

Please feel free to find out more about us at our website: [3]www.ivo.se

 

[4]Beskrivning: cid:image003.png@01D27ACE.48EE63C0

References

Visible links
1. http://www.ivo.se/
3. http://www.ivo.se/

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Mats please sign in and let everyone know.