IT/Digitaliserings strategi

Medborgare made this Freedom of Information request to Halmstad Municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Till Halmstads kommun,

Vi önskar ta del av er IT/Digitaliseringsstrategi.

Jenny Nordell, Halmstad Municipality

1 Attachment

Hej!
Här kommer Halmstads kommuns digitaliseringsplan.

Mvh
Jenny Nordell
Digitaliseringschef

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Medborgare <[Registrators #492 e-postadress]>
Skickat: den 8 oktober 2020 13:10
Till: Diarium KS <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - IT/Digitaliserings strategi

Till Halmstads kommun,

Vi önskar ta del av er IT/Digitaliseringsstrategi.

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #492 e-postadress]

Är [Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Halmstads kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------