Integration

Emmy Andersson made this Freedom of Information request to Järfälla municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Emmy Andersson, please sign in to send a follow up message.

Hej,
jag vill begära ut allmänna handlingar ang. integration i Järfälla kommun

Med vänlig hälsning,

Emmy Andersson

Servicecenter, Järfälla municipality

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2021SC97868

Ärendebeskrivning: Hej, jag vill begära ut allmänna handlingar ang.
integration i Järfälla kommun Med vänlig hälsning, Emmy Andersson
------------------------------------------------------------------- Använd
denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #645 e-postadress] Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Järfälla kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgs...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgs...
I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd. Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av
allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Har du några frågor angående ditt ärende eller vill tillägga något,
vänligen svara på det här e-postmeddelandet utan att ändra ärendenummer
[2021SC97868] i ämnesraden. 

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.
Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag. För att veta mer om vad som räknas som
personuppgift samt hur Järfälla kommun hanterar dina personuppgifter ber
vi dig att ta del av vår informationspolicy genom att klicka på denna
länk:

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580 285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

Servicecenter, Järfälla municipality

1 Attachment

Hej Emmy,  

Tack för att du har kontaktat oss!

 För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi lite mer information.

* Vilken eller vilka slags handlingar är det du begär ut?
* Vilken tidsperiod rör det sig om?
* På vilket sätt vill du ta del av handlingarna?

 

 

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att höra av dig igen.  

 

Med vänlig hälsning,

________________________________________

Gisela

Servicehandläggare
Järfälla kommun

Servicecenter

08-580 285 00

[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[1]www.jarfalla.se

________________________________________

 

Från: Emmy Andersson <[Registrators #645 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2021 21:35
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Järfälla kommun
<[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Integration
Hej,
jag vill begära ut allmänna handlingar ang. integration i Järfälla kommun
Med vänlig hälsning,
Emmy Andersson
-------------------------------------------------------------------
Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #645 e-postadress]
Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Järfälla kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgs...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mNgs...
I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/outbind:/500/www.jarfalla.se