Instruktion för statliga myndigheter angående skyldighet att polisanmäla brott

The National Archives did not have the information requested.

Till Riksarkivet,

Under flera månaders tid har ett flertal personer här på sidan Handlingar.se försökt få Trafikverket att svara på varför man valde att inte polisanmäla ett antal trafiksäkerhetsorganisationer. Flera har tagit Trafikverkets brist på svar som utgångspunkt för begäran om utlåtande från både JO och JK. Ingen av dem har dock uttalat sig om Trafikverkets agerande vad jag kunnat se.

Jag skrev nyligen till JK om att jag tycker att det måste finnas en instruktion eller åtminstone något slags allmängiltig vägledning för statliga myndigheter inför beslut om de ska polisanmäla brott eller inte. Hittills i just dessa fall verkar dock Trafikverkets beslut mest grunda sig på godtycke tycker jag och det har också flera andra påpekat.

Jag fick då som svar "Dessa handlingar finns numera hos Riksarkivet. Så du får vända dig dit."

Jag begär nu därför att få se det material som har upprättats i syfte att stödja de statliga myndigheterna inför beslut om eventuell polisanmälan.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Eva Smith

Registrator Riksarkivet, The National Archives

Detta är en automatisk bekräftelse på att vi mottagit Din förfrågan. Den kommer att behandlas inom kort, och vi svarar så fort vi kan. För allmänna forskarförfrågningar är handläggningstiden mycket varierande, beroende på den individuella frågans art. För information om våra avgifter hänvisar vi till vår hemsida: https://riksarkivet.se/avgifter

Riksarkivet behandlar personuppgifter för olika ändamål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker. Läs mer här: https://riksarkivet.se/personuppgifter.

This is an automated confirmation to acknowledge receipt of your inquiry, which will be attended to shortly. We will get back to you as soon as possible. The response time to general research inquiries can vary quite a bit, depending on the nature of the individual inquiry. Kindly refer to our website for information on charges and costs: https://riksarkivet.se/avgifter

The National Archives processes personal data for various purposes and is responsible for the processing that takes place. Read more here: https://riksarkivet.se/personuppgifter.

Med vänlig hälsning / Best regards

Registrator / Registrar
Riksarkivet
Box 7223, 187 13 Täby - Sweden
Tel. +46 (0) 10 476 70 00
E-mail: [RA e-postadress för begäran om allmän handling]

arende@riksarkivet.se, The National Archives

2024-05-08                                        RA-FF 2024/034852

 

Hej,

Du har kontaktat oss angående Instruktion för statliga myndigheter
angående skyldighet att polisanmäla brott. De uppgifter du har lämnat är
inte tillräckliga för att vi ska kunna ta fram information. Du behöver
därför precisera vilka handlingar du söker och i vilka arkiv dessa finns.
Finns det en instruktion bör den finnas tryckt och återfinns via Libris.

Vårt arkivbestånd framgår i Nationella arkivdatabasen, [1]Sök arkiv - NAD
(riksarkivet.se)

Du är också välkommen att besöka oss för att själv söka i vårt
arkivmaterial på plats.

Om du saknar den information som är nödvändig för att vi ska kunna svara
på din fråga kan du i stället anlita oss för ett undersökningsuppdrag. Vi
kommer då försöka leta efter det du efterfrågat.
Riksarkivet tar ut en avgift för ett sådant uppdrag. Avgiften är 250
kronor per påbörjad kvart och uppdraget kan pågå maximalt en timme. Du
betalar även om undersökningen inte leder till någon ny information eller
besvarar samtliga frågor.

Om vi skickar allmänna handlingar till dig tar vi ut en avgift för kopior
(15 och 16 §§ avgiftsförordningen [1992:191] och 34 § förordningen
[2009:1593] med instruktion för Riksarkivet).
Sida ett till tio kostar fem kronor styck, sida elva och följande kostar
två kronor styck. Portoavgift tillkommer när kopiorna skickas per post.
Läs mer här: [2]https://riksarkivet.se/avgifter.

Beställda handlingar skickas normalt till dig med e-post. Kontakta oss om
du vill ha handlingarna levererade på något annat sätt.

För att vi ska kunna fakturera avgifter behöver vi också dina
faktureringsuppgifter. Beställer du som privatperson behöver vi uppgift
om namn, postadress, och personnummer. Vi kommer att skicka en elektronisk
faktura. Vill du i stället ha pappersfaktura via brev eller faktura som
pdf via e-post ber vi dig återkomma.

Du som vill vara anonym när du beställer en allmän handling från
Riksarkivet rekommenderas att besöka oss. Har du inte den möjligheten kan
du kontakta oss via telefon, brev eller e-post om adressen inte avslöjar
din identitet. Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar
eventuell avgift kontant. Här hittar du våra verksamhetsplatser:
[3]https://riksarkivet.se/besok-oss.

Vänligen komplettera din begäran inom en vecka. Vill du istället anlita
oss för ett undersökningsuppdrag, meddela oss det inom samma tid och
skicka samtidigt in dina faktureringsuppgifter. Om du inte inkommer med
ytterligare uppgifter kan ditt ärende komma att avslutas.

 

Med vänlig hälsning

Linda Näslund

Riksarkivet
Box 7223, 187 13 Täby
Tel 010-476 70 00

 

Riksarkivet behandlar personuppgifter för olika ändamål och är
personuppgiftsansvarig för den behandling som sker. Läs mer här:
[4]https://riksarkivet.se/personuppgifter.

References

Visible links
1. https://sok.riksarkivet.se/nad
2. https://riksarkivet.se/avgifter
3. https://riksarkivet.se/besok-oss
4. https://riksarkivet.se/personuppgifter

Till [email address],

Som jag skrev blev jag hänvisad av JK till er! För att det ska vara så tydligt som möjligt vad jag frågar om kopierar jag här den aktuella delen av min kommunikation med JK:

29/4 skrev jag

” Till Justitiekanslern,

Under flera månaders tid har ett flertal personer här på sidan Handlingar.se försökt få Trafikverket att svara på varför man valde att inte polisanmäla ett antal trafiksäkerhetsorganisationer. Flera har tagit Trafikverkets brist på svar som utgångspunkt för begäran om utlåtande från både JO och JK. Ingen av er har dock uttalat er om Trafikverkets agerande vad jag kunnat se.

Jag tycker att det måste finnas en instruktion eller åtminstone något slags allmängiltig vägledning för statliga myndigheter inför beslut om de ska polisanmäla brott eller inte. Hittills i just dessa fall verkar dock Trafikverkets beslut mest grunda sig på godtycke tycker jag och det har också flera andra påpekat.

Jag begär nu att få se det material som har upprättats i syfte att stödja de statliga myndigheterna inför beslut om eventuell polisanmälan.”

Här är hela mitt ärende med JK om ni är intresserade: https://handlingar.se/request/instruktio...

Jag har nyss också svarat på deras senaste svar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith

Ärende För Handläggning, The National Archives

Tack för ditt mejl.
Vi har nu tagit emot ditt meddelande.

Med vänlig hälsning,
Riksarkivet

show quoted sections

Till [e-postadress],

Som jag skrev blev jag hänvisad av JK till er! För att det ska vara så tydligt som möjligt vad jag frågar om kopierar jag här den aktuella delen av min kommunikation med JK:

29/4 skrev jag

” Till Justitiekanslern,

Under flera månaders tid har ett flertal personer här på sidan Handlingar.se försökt få Trafikverket att svara på varför man valde att inte polisanmäla ett antal trafiksäkerhetsorganisationer. Flera har tagit Trafikverkets brist på svar som utgångspunkt för begäran om utlåtande från både JO och JK. Ingen av er har dock uttalat er om Trafikverkets agerande vad jag kunnat se.

Jag tycker att det måste finnas en instruktion eller åtminstone något slags allmängiltig vägledning för statliga myndigheter inför beslut om de ska polisanmäla brott eller inte. Hittills i just dessa fall verkar dock Trafikverkets beslut mest grunda sig på godtycke tycker jag och det har också flera andra påpekat.

Jag begär nu att få se det material som har upprättats i syfte att stödja de statliga myndigheterna inför beslut om eventuell polisanmälan.”

Här är hela mitt ärende med JK om ni är intresserade: https://mailprotect.riksarkivet.se/fmlur...

Jag har nyss också svarat på deras senaste svar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith

show quoted sections

arende@riksarkivet.se, The National Archives

2024-05-15                RA-FF 2024/034852

 

Hej,
Du har kontaktat Riksarkivet med en begäran om en instruktion eller en
allmängiltig vägledning för statliga myndigheter inför beslut om de ska
polisanmäla brott eller inte. De uppgifter du angett räcker inte för att
vi ska kunna ta fram den handling du efterfrågar, om den alls finns. För
att vi ska kunna lämna ut en allmän handling behöver du ange i vilket
arkiv handlingen förvaras (JK, JO, Trafikverket eller annan) samt datum
för handlingen eller annat som gör att vi kan hitta den. Vi har inga
möjligheter att på måfå söka i våra arkivbestånd.
 
Om du kan precisera din begäran med närmare uppgifter om arkiv och
diarienummer eller motsvarande, vänligen komplettera din begäran inom åtta
dagar. Skicka samtidigt in dina faktureringsuppgifter. Om du inte inkommer
med ytterligare uppgifter kan ditt ärende komma att avslutas.
 
Du är välkommen att besöka oss i Täby och själv söka i de arkiv där du
tror att handlingen kan finnas.
 
Som tillägg till detta vill jag nämna att jag diskuterat din förfrågan med
en av våra jurister samt tittat på det ärende du hänvisar till hos JK. De
bestämmelser JK åberopar i det aktuella ärendet gäller myndigheters
skyldighet att i rollen som arbetsgivare anmäla brott under vissa
omständigheter. Bestämmelserna finns i 22 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning och kan inte tillämpas i andra situationer. Så vitt vi vet
finns det ingen vägledning för hur och när myndigheter ska polisanmäla
övriga brott och vi tror inte heller att det är reglerat i författning.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Ann-Sofie Arvidsson
******************************
Chef för Enheten Marieberg-Visby
Riksarkivet

 

Riksarkivet behandlar personuppgifter för olika ändamål och är
personuppgiftsansvarig för den behandling som sker. Läs mer här:
https://riksarkivet.se/personuppgifter.

Till [email address],

Tack i alla fall för ett utförligt svar!

Det enda jag frågade om avhandlade ni i er allra sista mening. Jag får väl helt enkelt fortsätta tycka att det är konstigt att någon sådan vägledning inte verkar finnas.

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith