Inspektionen För Strategiska Produkter arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Inspection For Strategic Products

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

ISP /Registrator, Inspection For Strategic Products

Hej

Härmed bekräftas att ditt ärende har inkommit. Ärendet har fått dnr 2019-7.4.1-0043
I kontakt med ISP gällande ärendet, vänligen uppge detta nummer.

Med vänlig hälsning
Registrator

ISP, Inspektionen för strategiska produkter | Box 6086, 171 06 Solna
E-post: [ISP request email] | Tel: 08-406 31 00 | Webb: isp.se

Många ärenden hos ISP? Anslut er till Kundwebben, vårt webbverktyg för enkel, effektiv, elektronisk ärendehantering.
Läs mer om verktyget på www.isp.se/kundwebben

ISP behandlar personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter myndigheten har ålagts. För närmare information om hur detta sker se isp.se.

 
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #70 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:18
Till: ISP /Registrator <[ISP request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inspektionen För Strategiska Produkter arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #70 email]

Är [ISP request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Inspektionen För Strategiska Produkter? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

ISP /Registrator, Inspection For Strategic Products

2 Attachments

Hej Elenor

Bifogat finner du begärda handlingar.

Med vänliga hälsningar
Åsa Kharazmi
Arkivarie/Registrator

ISP, Inspektionen för strategiska produkter | Box 6086, 171 06 Solna
Besök: Vretenvägen 13B, Solna | Tel: 08-406 31 09 | Fax: 08-20 31 00
E-post: [email address] | Webb: isp.se

ISP behandlar personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter myndigheten har ålagts. För närmare information om hur detta sker se isp.se.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #70 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:18
Till: ISP /Registrator <[ISP request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inspektionen För Strategiska Produkter arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #70 email]

Är [ISP request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Inspektionen För Strategiska Produkter? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------