Inköp av mark och entreprenad tjänster

Mulham El Soudi made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Stockholms stad.

Hej, jag skulle vilja ta del av samtliga inköp av mark och entreprenad tjänster som Idrottförvaltningen gjort under perioden; 2019-11-04 till och med 2021-11-30.

Med vänlig hälsning, Mulham El Soudi

Info IDR Idrott, Stockholm city

Hej

Idrottsförvaltningen har tagit emot din begäran om utlämnande av allmän handling och påbörjar handläggningen snarast. Det kan komma att tas ut en avgift enligt kommunens taxa beroende på begärans omfattning, se nedan. Idrottsförvaltningen tar betalt för allmänna handlingar som lämnas ut, vare sig utlämnandet sker digitalt eller på papper. Avgiften för detta är fastställd av Stockholms kommunfullmäktige. Taxan är publicerad i den kommunala författningssamlingen för Stockholm, Kfs 1996:25

Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar:
1-9 sidor är kostnadsfria
10 sidor kostar 50 kronor
Alla sidor därutöver kostar 2 kronor per sida.

Din begäran har diarienr: 2.8/2021/3270

Med vänlig hälsning

Mats Lidström
Registrator

Idrottsförvaltningen
Upphandlings- och kanslienheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [e-postadress]
motionera.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mulham El Soudi <[Registrators #1251 e-postadress]>
Skickat: den 13 december 2021 09:50
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inköp av mark och entreprenad tjänster

Till Stockholms stad.

Hej, jag skulle vilja ta del av samtliga inköp av mark och entreprenad tjänster som Idrottförvaltningen gjort under perioden; 2019-11-04 till och med 2021-11-30.

Med vänlig hälsning, Mulham El Soudi

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1251 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Info IDR Idrott, Stockholm city

1 Attachment

Hej Mulham

 

Vår ekonomienhet vill ha en lite mer specificerad fråga. Vad menar du med
entreprenadtjänster? Kan du förtydliga.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Mats Lidström

Registrator

 

Idrottsförvaltningen

Upphandlings- och kanslienheten

Palmfeltsvägen 5

Box 8313 104 20  Stockholm

E-post: [1][e-postadress]

[2]motionera.stockholm

 

[3]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[4]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Mulham El Soudi <[5][Registrators #1251 e-postadress]>

Skickat: den 13 december 2021 09:50

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[6][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inköp av mark och
entreprenad tjänster

 

Till Stockholms stad.

 

 

 

Hej, jag skulle vilja ta del av samtliga inköp av mark och entreprenad
tjänster som Idrottförvaltningen gjort under perioden; 2019-11-04 till och
med 2021-11-30.

 

 

 

Med vänlig hälsning, Mulham El Soudi

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[7][Registrators #1251 e-postadress]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://motionera.stockholm/
4. http://www.stockholm.se/dataskydd
5. mailto:[Registrators #1251 e-postadress]
6. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #1251 e-postadress]

Till Info IDR Idrott, min förfrågan avser arbeten som är utförda av underleverantörer inom området mark och entreprenad.

Med vänliga hälsningar,

Mulham El Soudi

Info IDR Idrott, Stockholm city

Hej,

Vad menas med entreprenad? Specificera gärna vilken typ av arbeten gällande entreprenad.

Med vänlig hälsning

Mats Lidström
Registrator

Idrottsförvaltningen
Upphandlings- och kanslienheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [e-postadress]
motionera.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mulham El Soudi <[Registrators #1251 e-postadress]>
Skickat: den 17 december 2021 15:52
Till: Info IDR Idrott <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inköp av mark och entreprenad tjänster

Till Info IDR Idrott, min förfrågan avser arbeten som är utförda av underleverantörer inom området mark och entreprenad.

Med vänliga hälsningar,

Mulham El Soudi

show quoted sections

Till Info IDR Idrott,
Hej. Med mark och entreprenadarbeten avses exempelvis; Väg byggnationer, underhåll/anläggande av parker, underhåll/anläggande av idrottsanläggningar, underhåll/anläggande av idrottsanläggningar, underhåll/anläggande av lekplatser, träningsanläggningar etc. Leverans av berg material, all typ av justering av markarbeten som kräver anläggningsmaskiner ex: hjulburna grävmaskiner, lastbilar (transport), bandburna grävmaskiner, hjullastare etc.

Med vänliga hälsningar,

Mulham El Soudi

Till Info IDR Idrott, Hej. nu har det gått en lång tid sedan vår förfrågan. Anledningen till vår begäran är att vi Vensak Consulting AB har ett RAM avtal med idrottsförvaltningen nr; DNR02.04.03/701/2019. Inkommer det inget svar från er under denna vecka så ämnar vi ta frågan vidare till Förvaltningsrätten.

Med vänliga hälsningar,

Mulham El Soudi

Info IDR Idrott, Stockholm city

Hej

Er begäran består av 64 sidor till en kostnad av 158 kronor. Kvarstår er begäran?

Med vänlig hälsning

Mats Lidström
Registrator

Idrottsförvaltningen
Upphandlings- och kanslienheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [e-postadress]
motionera.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mulham El Soudi <[Registrators #1251 e-postadress]>
Skickat: den 17 december 2021 15:52
Till: Info IDR Idrott <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inköp av mark och entreprenad tjänster

Till Info IDR Idrott, min förfrågan avser arbeten som är utförda av underleverantörer inom området mark och entreprenad.

Med vänliga hälsningar,

Mulham El Soudi

show quoted sections

Till Info IDR Idrott,
Vi accepterar kostnaden.

Med vänliga hälsningar,

Mulham El Soudi

Info IDR Idrott, Stockholm city

1 Attachment

Hej

Du har begärt ut handlingar i ärende 2.8/2021/3270 vilket resulterat i 64 sidor. Kostnaden för detta är 158 kronor. Betalningen görs till:
Idrottsförvaltningen
PG 250588-1
Ange Dnr 2.8/2021/3270 som meddelande till betalningsmottagaren

Med vänlig hälsning

Mats Lidström
Registrator

Idrottsförvaltningen
Upphandlings- och kanslienheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [e-postadress]
motionera.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mulham El Soudi <[Registrators #1251 e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2022 18:17
Till: Info IDR Idrott <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inköp av mark och entreprenad tjänster

Till Info IDR Idrott,

Vi accepterar kostnaden.

Med vänliga hälsningar,

Mulham El Soudi