Information om överenskommelse mellan Stockholm Stad och Lynk & co

Kieran Long made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Stockholms stad,
Jag vill ser kontraktet mellan Stockholm stad och företaget Lynk & co gällande företagets ’pop up’ showroom på Strömkajen.
Vem gjorde beslut att dem få bygga showroom på den platsen?
Hur mycket betala dem?
Hur långt är kontraktet?
Finns det en bedömning om påverkan på det kulturarvsmiljö på Blasieholmen?
Ska det här området används framöver för sådana kommersiella projekt?

Med vänlig hälsning,
Kieran Long

Funktion TK Event, Stockholm city

7 Attachments

Hej Kieran!

Jag har mottagit ditt mejl med begäran om utlämnande av handlingar och ska försöka besvara dina frågor nedan.

Detta evenemang har ställts upp på platsen med ett polistillstånd, inte något kontrakt.
Polistillståndet med dess bilagor är bifogat detta mejl.

För att arrangera ett evenemang på stadens mark krävs ett polistillstånd. Om man ska ställa ner något på stadens mark kommer polisen att remittera ärendet till oss på trafikkontoret. Vi gör en bedömning av lämplighet och plats. Beroende på vad det är för evenemang tar trafikkontoret ut en upplåtelseavgift (en markhyra) Detta evenemang betalar en upplåtelseavgift på 224 kr/kvm och dygn. De ska vara på platsen 24/5-19/6, dvs 27 dagar. Totalt betalar de 991 872 kr + moms för detta.

Användning av offentlig plats regleras i Ordningslagen.
Blasieholmskajen är en allmänplats. Staden har inga planer för att platsen ska användas för något visst ändamål.
Om någon ansöker om att få arrangera något på platsen i framtiden kommer en bedömning att göras då ansökan kommit in.

Grundtanken är att en mångfald av evenemang gör Stockholm till en attraktiv stad att besöka och leva i – det är därför vi vill ha allt från lokala festivaler till stora evenemang som Eurovision eller Europa League till Stockholm. Besökare genererar intäkter till butiker, hotell, restauranger och attraktioner, och det är bra för staden som helhet.

Jag hoppas detta mejl med dess bilagor har besvarat dina frågor.

Vänligen
Annika

 
Annika Bjurenlind, Projektledare
Trafikkontoret, Tillstånd, Evenemang
[e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kieran Long <[Registrators #619 e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2021 01:24
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Information om överenskommelse mellan Stockholm Stad och Lynk & co

Till Stockholms stad,

Jag vill ser kontraktet mellan Stockholm stad och företaget Lynk & co gällande företagets ’pop up’ showroom på Strömkajen.

Vem gjorde beslut att dem få bygga showroom på den platsen?

Hur mycket betala dem?

Hur långt är kontraktet?

Finns det en bedömning om påverkan på det kulturarvsmiljö på Blasieholmen?

Ska det här området används framöver för sådana kommersiella projekt?

Med vänlig hälsning,

Kieran Long

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #619 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------