Hyresavtal förskolor innanför tull i Stockholm

The request was partially successful.

Victor Urquhart Smångs

Till Familjebostäder i Stockholm,

Hej!
Jag skulle vilja att ni skickar de hyresavtal som Familjebostäder har tecknat med förskolor innanför tull i Stockholm. Om det ej finns några vill jag även ha annan grundskoleverksamhet.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Victor Urquhart Smångs

Info Kontakt Familjebostäder, Familjebostäder i Stockholm

Hej!

Tack för att du kontaktar Familjebostäder. Vi kommer behandla ditt mail
skyndsamt och svara så snart vi kan.

Observera att Familjebostäder enligt dataskyddsförordningen GDPR ej ska
behandla känsliga personuppgifter. Om ditt mail innehåller känsliga
personuppgifter kan de komma att gallras i den fortsatta hanteringen av
ditt ärende.

Victor Urquhart Smångs

Till Familjebostäder i Stockholm,

Hej igen,

Hur går det med avtalen?

Med vänlig hälsning,

Victor Urquhart Smångs

Anders Burman, Familjebostäder i Stockholm

Hej,

Begärda handlingar kommer att lämnas ut idag.
 

Med vänlig hälsning
Anders Burman, Teamledare
AB FAMILJEBOSTÄDER
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Box 92100, 120 07 Stockholm
Telefon: 08-737 20 73
Epost: [e-postadress]
www.familjebostader.com

En del av Stockholms stad

Följ oss gärna på
 

Information om behandling av personuppgifter
Familjebostäder är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs av oss, våra dotterbolag och andra företag som behandlar personuppgifter för vår räkning.
På familjebostader.com/personuppgifter hittar du mer information om Familjebostäders behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Victor Urquhart Smångs <[Registrators #1301 e-postadress]>
Skickat: den 2 mars 2022 13:42
Till: Info Kontakt Familjebostäder <[Familjebostäder i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyresavtal förskolor innanför tull i Stockholm

Till Familjebostäder i Stockholm,

Hej igen,

Hur går det med avtalen?

Med vänlig hälsning,

Victor Urquhart Smångs

show quoted sections

Anders Burman, Familjebostäder i Stockholm

Hej igen,

Vi maskar eventuell förekomst av personnummer enligt önskemål. Dock behöver jag i enlighet med 21 kap 7§ OSL fråga om de övriga personuppgifter som ingår i de begärda handlingarna kommer att hanteras i strid med dataskyddsförordningen? Exempelvis genom att uppgifterna blir tillgängliga för part i tredje land utan adekvat skyddsnivå?
 

Med vänlig hälsning
Anders Burman, Teamledare
AB FAMILJEBOSTÄDER
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Box 92100, 120 07 Stockholm
Telefon: 08-737 20 73
Epost: [e-postadress]
www.familjebostader.com

En del av Stockholms stad

Följ oss gärna på
 

Information om behandling av personuppgifter
Familjebostäder är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs av oss, våra dotterbolag och andra företag som behandlar personuppgifter för vår räkning.
På familjebostader.com/personuppgifter hittar du mer information om Familjebostäders behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Burman
Skickat: den 3 mars 2022 09:46
Till: '[Registrators #1301 e-postadress]' <[Registrators #1301 e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyresavtal förskolor innanför tull i Stockholm

Hej,

Begärda handlingar kommer att lämnas ut idag.
 

Med vänlig hälsning
Anders Burman, Teamledare
AB FAMILJEBOSTÄDER
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Box 92100, 120 07 Stockholm
Telefon: 08-737 20 73
Epost: [e-postadress] www.familjebostader.com

En del av Stockholms stad

Följ oss gärna på
 

Information om behandling av personuppgifter Familjebostäder är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs av oss, våra dotterbolag och andra företag som behandlar personuppgifter för vår räkning.
På familjebostader.com/personuppgifter hittar du mer information om Familjebostäders behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Victor Urquhart Smångs <[Registrators #1301 e-postadress]>
Skickat: den 2 mars 2022 13:42
Till: Info Kontakt Familjebostäder <[Familjebostäder i Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyresavtal förskolor innanför tull i Stockholm

Till Familjebostäder i Stockholm,

Hej igen,

Hur går det med avtalen?

Med vänlig hälsning,

Victor Urquhart Smångs

show quoted sections

Victor Urquhart Smångs

Till Anders Burman,

Hej Anders,

Tack för det. Handlingarna kommer inte att hanteras i strid med dataskyddsförordningen.
Ser fram emot att få dem.

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

Victor Urquhart Smångs

Till Anders Burman,
Hej igen Anders,
När tror du att handlingarna kommer komma mig till hands?

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

Anders Burman, Familjebostäder i Stockholm

5 Attachments

Hej!

Här kommer begärda handlingar.

Trevlig helg!
 

Med vänlig hälsning
Anders Burman, Teamledare
AB FAMILJEBOSTÄDER
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Box 92100, 120 07 Stockholm
Telefon: 08-737 20 73
Epost: [e-postadress]
www.familjebostader.com

En del av Stockholms stad

Följ oss gärna på
 

Information om behandling av personuppgifter
Familjebostäder är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs av oss, våra dotterbolag och andra företag som behandlar personuppgifter för vår räkning.
På familjebostader.com/personuppgifter hittar du mer information om Familjebostäders behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Victor Urquhart Smångs <[Registrators #1301 e-postadress]>
Skickat: den 4 mars 2022 13:34
Till: Anders Burman <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyresavtal förskolor innanför tull i Stockholm

Till Anders Burman,

Hej igen Anders,

När tror du att handlingarna kommer komma mig till hands?

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

show quoted sections