Högskolan I Borås arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to University of Borås

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

GF-Registrator, University of Borås

3 Attachments

Hej,
Översänder Högskolan i Borås arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och
arkivförteckning enligt begäran. Mindre omorganisationer har ägt rum sedan
arkivbeskrivningen upprättades. För en uppdaterad organisationskarta se
[1]https://www.hb.se/Om-hogskolan/Organisat....
//Arkivarie
--------------------------------------------
Arkiv och Registratur
Högskolan i Borås
501 90 BORÅS
tel. 033-4354073
 
>>> Elenor Weijmar <[FOI #80 email]> 2019-05-27
11:21 >>>
Hej, Jag vill ta del av:
1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt
2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).
Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Mvh,
Elenor
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #80 email]
Är [HB request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Högskolan I Borås? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta
formulär:
[2]https://urlproxy.sunet.se/canit/urlproxy...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://urlproxy.sunet.se/canit/urlproxy...
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.hb.se/Om-hogskolan/Organisat...
2. https://urlproxy.sunet.se/canit/urlproxy...
3. https://urlproxy.sunet.se/canit/urlproxy...