Handlingar som reglerar access till Stockholms Stadshus som skyddsobjekt

Peppar Peppar70 made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Waiting for an internal review by Stockholm city of their handling of this request.

Till Stockholms stad,

Söker aktuellt och gällande material som reglerar access till Stockholms stadshus.

Hur access för folkvalda och andra personer regleras, kontrolleras och följs upp - beslut i stadshuset som fattats reglerat denna access och vem som fattar beslut som access om gäster till skyddade delar av stadshuset (om detta skiljer sig från det offentliga).
2019 gjordes Stockholms stadshus till skyddsobjekt, Söker härmed samtliga offentliga delarna av detta material som blivit resultatet av detta beslut.

Med vänlig hälsning,

Peppar Peppar70

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej!

Enheten för Intern service ansvarar för utdelning av passerkort. Som folkvald ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige har man rätt till ett eget passerkort med tillträde till stadshuset. Kontroll sker genom att staden får ett beslut från länsstyrelsen om att ledamot/ersättare har blivit folkvalda.

Vilka ytor inom stadshuset som är särskilt skyddsvärda med hänsyn till skyddsobjektet och eventuella säkerhetsrutiner som omgärdar dessa omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peppar Peppar70 <[Registrators #1191 e-postadress]>
Skickat: den 26 oktober 2021 09:10
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar som reglerar access till Stockholms Stadshus som skyddsobjekt

Till Stockholms stad,

Söker aktuellt och gällande material som reglerar access till Stockholms stadshus.

Hur access för folkvalda och andra personer regleras, kontrolleras och följs upp - beslut i stadshuset som fattats reglerat denna access och vem som fattar beslut som access om gäster till skyddade delar av stadshuset (om detta skiljer sig från det offentliga).

2019 gjordes Stockholms stadshus till skyddsobjekt, Söker härmed samtliga offentliga delarna av detta material som blivit resultatet av detta beslut.

Med vänlig hälsning,

Peppar Peppar70

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1191 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Stockholms stad,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Stockholms stads hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Handlingar som reglerar access till Stockholms Stadshus som skyddsobjekt'.

Jag har begärt ut den dokumentation som reglerar hur tillgängligheten till Stadshuset regleras. Idag är Stadshuset ett skyddsobjekt, men access till stadhuset och kontrollen om vem som befinner isg i huset och utpasserar är godtyckligt reglerad och ad hoc.

Tyvärr så verkar stadhuset vara emot delgivande av all information om hur detta regleras. Detta bör granskas, då det handlar om uppföljning om politikers access och säkerhet.
Har begärt: Officiell dokumentation om vilka access regler som gäller och hur detta regleras. Vilka regler om access för folkvalda och andra som gäller. I stället för att skicka gällande information har en email utan formellt innehåll.
I fall det skulle vara en brand på Stadhuset finns det inget sätt att veta vilka som befinner sig i huset. Detta är väl ett problem för ett skyddsobjekt! Ber om en granskning för att få tillgång till de begärda dokumenten

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/handlin...

Med vänlig hälsning,

Peppar Peppar70