Handlingar för specifika adresser

Winston made this Freedom of Information request to Rental and Arrangement Committee in Stockholm

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm,

Jag skulle vilja ha kopior på handlingar de senaste 3 åren, som avser följande två adresser i Stockholm:

Sankt Eriksplan 2
Kristinehovsgatan 23

Med vänlig hälsning,
Winston

Rental and Arrangement Committee in Stockholm

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm finns på www.hyresnamnden.se

Med vänliga hälsningar

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Tel: 08-561 665 00 • [Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: Box 67, 131 07 Nacka • Besöksadress: Sicklastråket 1 • Tel: 08-561 665 00 • E-post: [Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] • www.hyresnamnden.se

Detta meddelande går inte att svara på.

Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS, Rental and Arrangement Committee in Stockholm

2 Attachments

Se bif

Med vänlig hälsning

Mårten Sandberg
Handläggare, Administration, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
08-561 665 08 • [e-postadress] • www.domstol.se/hyres--och-arrendenamnden...

Så behandlar vi personuppgifter, www.domstol.se/hyres--och-arrendenamnden...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Winston [mailto:[Registrators #516 e-postadress]]
Skickat: den 27 januari 2021 18:21
Till: Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS <[Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar för specifika adresser

Till Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm,

Jag skulle vilja ha kopior på handlingar de senaste 3 åren, som avser följande två adresser i Stockholm:

Sankt Eriksplan 2

Kristinehovsgatan 23

Med vänlig hälsning,

Winston

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #516 e-postadress]

Är [Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------