Hälso- & Sjukvårdens Ansvarsnämnd arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Health- and Healthcares Responsibility Committee

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Socialstyrelsen, Health- and Healthcares Responsibility Committee

Hej,

Socialstyrelsen har tagit emot ditt e-postmeddelande.
Socialstyrelsen hanterar frågor skyndsamt och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning
Registrator
.....................................................................

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för verksamhetsstöd
Registratur
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter:
https://www.socialstyrelsen.se/omwebbpla...

------------------------------------------------

Hello,

The National Board of Health and Welfare has received your e-mail.
The National Board of Health and Welfare handles questions promptly and we will get back to you as soon as possible.

Best wishes,
.....................................................................
Registry Officer

SOCIALSTYRELSEN
The National Board of Health and Welfare
Departement of Support Services
Registry Unit
SE-106 30 Stockholm
+46 75 247 30 00
www.socialstyrelsen.se

High quality health and social care is based on knowledge.
This is our mission.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #82 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:22
Till: Socialstyrelsen <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hälso- & Sjukvårdens Ansvarsnämnd arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #82 email]

Är [Health- and Healthcares Responsibility Committee request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Hälso- & Sjukvårdens Ansvarsnämnd? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Arkivet, Health- and Healthcares Responsibility Committee

Hej Elinor,

Jag har försökt skicka dig en PDF-fil med information om HSAN:s arkiv. Filen är på 14 MB och jag får ett felmeddelande om att mailet är för stort. Finns det något sätt du kan öka den tillåtna storleken på mail?

Vänligen

Alison Drones
Arkivarie
075-247 44 28

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för verksamhetsstöd
Registraturenheten
106 30 Stockholm

Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg
 
Så här behandlar Socialstyrelsen personuppgifter
http://www.socialstyrelsen.se/omwebbplat...