Granskningsnämnden För Försvarsuppfinningar arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Definition Board For Defense Invention

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Definition Board For Defense Invention

FMV har mottagit din förfrågan och vi kommer att hantera den så snart som möjligt.

För din information måste vi även meddela att myndigheter är skyldiga (enligt avgiftsförordningen) att ta ut avgift för kopior oavsett format och ev brevporto vid utlämnande. Avgiften är enligt följande:
De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, därefter kostar det 2 kr per sida.

Registrator
FMV – Försvarets materielverk
Tel: 08-782 40 00
E-post: [Definition Board For Defense Invention request email]
Web: www.fmv.se
Hur FMV behandlar dina personuppgifter hittar du på: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #59 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:09
Till: Registrator FMV <[Definition Board For Defense Invention request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Granskningsnämnden För Försvarsuppfinningar arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #59 email]

Är [Definition Board For Defense Invention request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Granskningsnämnden För Försvarsuppfinningar? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Definition Board For Defense Invention

Hej,

FMV har tagit fram sin arkivbeskrivning, som även inkluderar beskrivning av allmänna handlingar.
Dokumentet består av 51 sidor, vilket innebär en kostnad på 132 kr. Vi vill även förtydliga att FMV inte är samma som Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar. Vänligen återkoppla om du ändå vill begära ut handlingen.

Registrator
FMV – Försvarets materielverk
Tel: 08-782 40 00
E-post: [Definition Board For Defense Invention request email]
Web: www.fmv.se
Hur FMV behandlar dina personuppgifter hittar du på: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #59 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:09
Till: Registrator FMV <[Definition Board For Defense Invention request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Granskningsnämnden För Försvarsuppfinningar arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #59 email]

Är [Definition Board For Defense Invention request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Granskningsnämnden För Försvarsuppfinningar? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------