Göteborgs Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to University Of Gothenburg

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Arkivfrågor Göteborgs Universitet, University Of Gothenburg

Hej,

Vi har emottagit din begäran och påbörjat eftersökning av de begärda handlingarna,

Med vänlig hälsning

Arkivarie
 
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Universitetsledningens stab 
Rosenlundsgatan 4
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel 031 786 11 11
[email address]
www.gu.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #37 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:55
Till: registrator Registrator Göteborgs universitet
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Göteborgs Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #37 email]

Är [GU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Göteborgs Universitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Arkivfrågor Göteborgs Universitet, University Of Gothenburg

1 Attachment

Hej,

Arkivbeskrivning för Göteborgs universitet översänds bifogat. Information om universitetets allmänna handlingar finns att ta del av via https://medarbetarportalen.gu.se/diarief... ,

Med vänlig hälsning

Anna Thorén
Arkivarie
 
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Universitetsledningens stab 
Rosenlundsgatan 4
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel 031 786 11 11
[email address]
www.gu.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #37 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:55
Till: registrator Registrator Göteborgs universitet
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Göteborgs Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #37 email]

Är [GU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Göteborgs Universitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------