Till Trafikverket,
Hej,

Jag söker tidigare geotekniskt underlag längsmed väg 205/243 mellan Karlskoga och Degerfors

Med vänlig hälsning,

Niklas

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

Hej Niklas, uräkta sent svar.

Jag lyckas dessvärre inte hitta några geotekniska handlingar för bilväg 205/243. Då vägsträckan verkar ha byggts redan under 1940-talet så skulle jag gissa att eventuella geotekniska handlingar numera finns i "Vägförvaltningen i Örebro läns" arkiv (år 1944-1991), vilket numera är överlämnat till Landsarkivet i Uppsala. Du kan beställa uppgifter därifrån via följande länk: https://bestall.riksarkivet.se/sv/bestal...

Jag hittade däremot dokumentation av en provgropsundersökning inför byggnationen av den nyare intilliggande gång- och cykelvägen som löper längs med väg 205 Karlskoga-Degerfors. Vore den intressant att ta del av?

Med vänlig hälsning

Pontus Fredriksson
Handläggare
Arkivservice

[e-postadress]

Direkt: 010-123 77 20
Mobil: 070-007 12 97

Trafikverket
Arkivservice
Bifrostgatan 32, 431 44 Mölndal
[e-postadress]
0771-921 921
Trafikverket.se
Facebook | YouTube | Twitter | LinkedIn | Instagram

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niklas <[Registrators #2598 e-postadress]>
Skickat: den 10 november 2022 07:31
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniskt underlag väg 205/243

Till Trafikverket,

Hej,

Jag söker tidigare geotekniskt underlag längsmed väg 205/243 mellan Karlskoga och Degerfors

Med vänlig hälsning,

Niklas

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2598 e-postadress]

Är [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Trafikverket,
Hej,
Tackar för detta!
Ja, de provgropsgrävningarna skulle kunna hjälpa oss så om de finns att tillgå skulle jag vilja få ut de handlingarna.

Med vänlig hälsning,

Niklas

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

1 Attachment

Hej Niklas,

Här kommer provgropsundersökningen för GC-väg 205. Se bifogad fil.

Med vänlig hälsning

Pontus Fredriksson
Handläggare
Arkivservice

[e-postadress]

Direkt: 010-123 77 20
Mobil: 070-007 12 97

Trafikverket
Arkivservice
Bifrostgatan 32, 431 44 Mölndal
[e-postadress]
0771-921 921
Trafikverket.se
Facebook | YouTube | Twitter | LinkedIn | Instagram

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niklas <[Registrators #2598 e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2022 16:23
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniskt underlag väg 205/243

Till Trafikverket,

Hej,

Tackar för detta!

Ja, de provgropsgrävningarna skulle kunna hjälpa oss så om de finns att tillgå skulle jag vilja få ut de handlingarna.

Med vänlig hälsning,

Niklas

show quoted sections