Geotekniska och Hydrogeologiska undersökningar för Bromsten 9:1 och Bromsten 9:2

Eva Philipson made this Freedom of Information request to The Swedish Transport Administration

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The Swedish Transport Administration did not have the information requested.

Till Trafikverket,

Hej,

Jag begär ut samtliga handlingar rörande Geotekniska, och Hydrogeologiska undersökningar, utredningar, mätpunkter (tidigare och nuvarande) och provtagningar inklusive resultat för fastigheterna Bromsten 9:1 och Bromsten 9:2 i Stockholm.

Förfrågan avser ovan angivna handlingar som beställts av Trafikverket, men även tidigare de som tidigare genomförts för aktuellt område av Banverket och Vägverket.

För det fall något av ovanstående bedöms omfatta av sekretess önskas sekretessbeslut med besvärshänvisning.

Med vänlig hälsning,

Eva Philipson
Vasakronan AB
0706 234 678

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

Hej Eva!

Jag hittar inget av det du efterfrågar på fastigheterna i arkiven efter Vägverket eller Banverket. Din begäran är också skickat till projektet för Mälarbanan som återkopplar till dig.

Med vänlig hälsning

Andrea Gardell
Arkivarie
Arkivservice

[e-postadress]
Telefon: 010-123 29 76
Mobil: 076- 697 21 32

Trafikverkets Arkivservice
[e-postadress]
www.trafikverket.se

Konfidentialitetsnivå: 1 - Ej känslig

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Philipson <[Registrators #640 e-postadress]>
Skickat: den 11 augusti 2021 15:57
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniska och Hydrogeologiska undersökningar för Bromsten 9:1 och Bromsten 9:2

Till Trafikverket,

Hej,

Jag begär ut samtliga handlingar rörande Geotekniska, och Hydrogeologiska undersökningar, utredningar, mätpunkter (tidigare och nuvarande) och provtagningar inklusive resultat för fastigheterna Bromsten 9:1 och Bromsten 9:2 i Stockholm.

Förfrågan avser ovan angivna handlingar som beställts av Trafikverket, men även tidigare de som tidigare genomförts för aktuellt område av Banverket och Vägverket.

För det fall något av ovanstående bedöms omfatta av sekretess önskas sekretessbeslut med besvärshänvisning.

Med vänlig hälsning,

Eva Philipson

Vasakronan AB

0706 234 678

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #640 e-postadress]

Är [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------