Geodata om vandringsleder

Waiting for an internal review by Härnösand Municipality of their handling of this request.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Hej

Jag skulle vilja att ni släpper öppen geodata om alla vandringslederna i kommunen.
Jag har sett kartor i pdf på harnosand.se där vandringsleder markerats ut.
Denna data skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)

Se även https://github.com/dpriskorn/svenska-van...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Eva Bååth, Härnösand Municipality

Hej!

Härnösands kommun har ännu inte fattat något beslut om att lägga ut öppna data. Just nu pågår ett stort arbete med Säkerhetsklassning av bl.a. all geografisk information.

https://harnosand.se/kommun--styrning/ko...

Under den här länken finns de digitala kartor vi har externt, där hittar du även vandringslederna.

Med vänlig hälsning Eva Bååth

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 27 juni 2022 07:57
Till: Eva Bååth <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geodata om vandringsleder

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1411 e-postadress]>
Skickat: den 24 juni 2022 07:12
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geodata om vandringsleder

Till Härnösands kommun,

Hej

Jag skulle vilja att ni släpper öppen geodata om alla vandringslederna i kommunen.

Jag har sett kartor i pdf på harnosand.se där vandringsleder markerats ut.

Denna data skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)

Se även https://github.com/dpriskorn/svenska-van...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1411 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

kommun@harnosand.se, Härnösand Municipality

Hej!

Härnösands kommun har ännu inte fattat något beslut om att lägga ut öppna data. Just nu pågår ett stort arbete med Säkerhetsklassning av bl.a. all geografisk information.

https://harnosand.se/kommun--styrning/ko...

Under den här länken finns de digitala kartor vi har externt, där hittar du även vandringslederna.

Med vänlig hälsning Eva Bååth

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 27 juni 2022 07:57
Till: Eva Bååth <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geodata om vandringsleder

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1411 e-postadress]>
Skickat: den 24 juni 2022 07:12
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geodata om vandringsleder

Till Härnösands kommun,

Hej

Jag skulle vilja att ni släpper öppen geodata om alla vandringslederna i kommunen.

Jag har sett kartor i pdf på harnosand.se där vandringsleder markerats ut.

Denna data skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)

Se även https://github.com/dpriskorn/svenska-van...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1411 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Härnösands kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Geodata om vandringsleder'.

Enligt SFS 2022:818 måste kommunen dela den begärda datan. Det skäl som gavs för nekande är inte ett giltigt undantag enligt vad anges i lagtexten.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/geodata...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym