Gentekniknämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Gene Technology Advisory Board

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Gentekniknämnden, Gene Technology Advisory Board

3 Attachments

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data

Hej

Vi översänder Gentekniknämndens arkivbeskrivning som rör arkivet till och
med 31 december 2012. Vi arbetar just nu med att upprätta en ny
arkivbeskrivning som beskriver arkivet utifrån de redovisningsregler som
tillämpas från 2013. Denna översänds när den har fastställts. En
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt punkt 2 finns inte.

 

Med vänlig hälsning

Birgit Postol

 

[3]Genteknik_Logotyp_14mm_Color_300dpi

[4]Streck

 

 

Birgit Postol, kanslisekreterare

Telefon: 0730-215086, 08-508 846 32

E-post: [email address]

Besöks- och postadress: Gentekniknämnden, KI Science Park, Fogdevreten 2A,
171 65 Solna

Webbplatser: www.genteknik.se, www.genteknik.nu

[5]Twitter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #58 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:08
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Gentekniknämnden
<[Gene Technology Advisory Board request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gentekniknämnden
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[6][FOI #58 email]

 

Är [7][Gene Technology Advisory Board request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Gentekniknämnden? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:

[8]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D520FA.9C2DAE90
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
5. https://twitter.com/genteknik1
6. mailto:[FOI #58 email]
7. mailto:[Gene Technology Advisory Board request email]
8. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
9. http://handlingar.se/sv/help/officers