Till Robertsfors kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta en del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad i förhand.

Med vänlig hälsning,

Marjam Yakoob

Petra Sundman, Robertsfors municipality

1 Attachment

Hej se bifoga fil

A Ansvar
B Slag (konto)
C verksamhet
D Aktivitet
E Projekt
F objekt
G motpart

Med vänlig hälsning

Petra Sundman
Controller
Robertsfors Kommun
915 81 ROBERTSFORS
Tel: 0934-14082
Mejl: [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Robertsfors Ekonomikontor <[e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2022 15:09
Till: Petra Sundman <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande Kontoplaner 2022.

Hej Petra

Kan du svara på nedanstående mail.

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Susanne Viik
Robertsfors Kommun
Ekonomikontoret
0934-14081
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Robertsfors Kommun <[e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2022 09:09
Till: Robertsfors Ekonomikontor <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande Kontoplaner 2022.

Viktig information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Robertsfors kommun. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du inte kan verifiera eller vet vem avsändaren är.

Till Robertsfors kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta en del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad i förhand.

Med vänlig hälsning,

Marjam Yakoob

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1985 e-postadress]

Är [Robertsfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Robertsfors kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

________________________________________
Från: Marjam Yakoob <[Registrators #1985 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 09:48:19
Till: Robertsfors Kommun
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande Kontoplaner 2022.

Viktig information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Robertsfors kommun. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du inte kan verifiera eller vet vem avsändaren är.

Till Robertsfors kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta en del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad i förhand.

Med vänlig hälsning,

Marjam Yakoob

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1985 e-postadress]

Är [Robertsfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Robertsfors kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------