Till Kumla kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Cecilia Bauersfeld

Ekonomi, Kumla municipality

1 Attachment

Hej,

Enl ök.

Med vänlig hälsning

Pär Larsson
Ekonomiassistent
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavd.
Kumla kommun
692 80 Kumla
019-58 82 24
[e-postadress]
www.kumla.se
 
I Kumla kommun kommunicerar vi gärna digitalt, för miljöns och tillgänglighetens skull.
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat större skydd för dina personuppgifter. Vi i Kumla kommun eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos kommunen. Mer information: www.kumla.se/gdpr.
 
 
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Samhällsbyggnad <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 16:24
Till: Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan för 2022

Hej!

Jag vidarebefordrar detta till er.

Med vänliga hälsningar
_________________________
Joakim Öhrman  
Utredningssekreterare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
019-58 80 00
[e-postadress]
www.kumla.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommun <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:12
Till: Samhällsbyggnad <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan för 2022

Hej,
Vb

Med vänliga hälsningar,
_____________________________________
Erika Kristersson
Handläggare
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
019-58 80 00, Servicecenter
[e-postadress]
www.kumla.se

I Kumla kommun kommunicerar vi gärna digitalt,  för miljöns och tillgänglighetens skull.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat större skydd för dina personuppgifter. Vi i Kumla kommun eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos kommunen. Mer information: www.kumla.se/gdpr.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Cecilia Bauersfeld <[Registrators #2055 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:58
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan för 2022

'**Det här meddelandet är ifrån en avsändare som inte är en del av Kumla kommun. Var vänlig och verifiera meddelandets innehåll och syfte**

Till Kumla kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Cecilia Bauersfeld

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2055 e-postadress]

Är [Kumla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kumla kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------