Till Halmstads kommun,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,
Nicole Barsoum

Halmstad direkt, Halmstad Municipality

Hej,

Halmstad direkt har registrerat ett nytt ärende med ärendenummer:
[2022HD134955]
Vi kommer hjälpa dig med svar på din fråga.

Om du vill kontakta oss igen i samma ärenden ange då ärendenummer:
[2022HD134955]

Vänliga hälsningar,

Halmstads kommun
Halmstad direkt
Kyrkogatan 5, Rådhuset
Box 153, 301 05 Halmstad
Telefon 035-13 70 00
E-post [1][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb [2]www.halmstad.se

*****
Halmstads kommun registrerar dina personuppgifter. På [3] halmstads
kommuns webbplats kan du läsa mer

om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Ärendeinformation:

Ärendenummer: 2022HD134955
Inkom: 2022-09-05
Innehåll:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan för
2022 Till Halmstads kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av
kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av
handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli
informerad på förhand. Med vänlig hälsning, Nicole Barsoum
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2156 e-postadress] Är [Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Halmstads kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/_blank
2. file:///tmp/_blank
3. https://www.halmstad.se/omwebbplatsen/be...

Ola Wall, Halmstad Municipality

1 Attachment

Hej!

Efterfrågad kontoplan för Halmstads kommun 2022.

Med vänlig hälsning

Ola Wall

 

Från: Halmstad direkt <[1][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 6 september 2022 07:54
Till: Diarium KS <[2][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens
kontoplan för 2022

 

Från: Nicole Barsoum <[3][Registrators #2156 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 22:18
Till: Halmstad direkt <[4][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan
för 2022

Till Halmstads kommun,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,
Nicole Barsoum

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #2156 e-postadress]

Är [6][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Halmstads kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #2156 e-postadress]
4. mailto:[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #2156 e-postadress]
6. mailto:[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers