Till Bollnäs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Maja Meriläinen

Diariet Kommunstyrelsekontoret, Bollnäs municipality

Hej!

 

Bollnäs kommuns centrala e-posthantering har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

 

Om du har ställt frågor i meddelandet vidarebefordras det till den
handläggare eller förvaltning som har hand om frågan.

 

Meddelandet du har skickat till oss hanteras enligt offentlighets- och
sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan komma att
lämnas ut vid begäran. Innehåller ditt meddelande personuppgifter så
behandlas de i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen, arkivlagen,
offentlighets- och sekretesslagen samt annan gällande lagstiftning.

 

Läs mer om dina rättigheter och våra skyldigheter gällande hantering av
personuppgifter här:

[1]https://www.bollnas.se/index.php/behandl...

Med vänlig hälsning

Bollnäs kommun

References

Visible links
1. https://www.bollnas.se/index.php/behandl...

Johanna Paulsson, Bollnäs municipality

1 Attachment

Hej,

Bifogar Bollnäs kommuns kontoplan.

Med vänliga hälsningar
Johanna Paulsson
Ekonom

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Ekonomiavdelningen
____________________________

Bollnäs kommun
Telefon: 0278-255 85
E-post: [e-postadress]
Besöksadress: Stadshustorget
Postadress: 821 80 Bollnäs
www.bollnas.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maja Meriläinen <[Registrators #2097 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 15:15
Till: Diariet Kommunstyrelsekontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan för 2022

Till Bollnäs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Maja Meriläinen

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2097 e-postadress]

Är [Bollnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bollnäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------