Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

The request is waiting for clarification. If you are Märta Myrstener, please sign in to send a follow up message.

Till Jönköpings kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

STK-Diariet, Jönköping Municipality

Hej!

Vi bekräftar härmed mottagandet av ert mail och har vidarebefordrat det för handläggning.

Med vänlig hälsning,
Kommunstyrelsens diarium
Jönköpings kommun

”All e-post som skickas till och från Jönköpings kommun är allmän handling.
Jönköpings kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/k...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2353 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 16:43
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

Till Jönköpings kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2353 e-postadress]

Är [Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Jönköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Roger Svensson, Jönköping Municipality

Hej!

Är det avtal 21/160: Litteratur - Adda AB / 21/160-1: Litteratur -
Adlibris Aktiebolag ni efterfrågar?

Mvh

Roger Svensson

Sekretesshandläggare

 

Jönköpings kommun

Stadskontoret

551 89  Jönköping

[e-postadress]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Roger Svensson
Skickat: den 12 oktober 2022 09:01
Till: STK-Diariet
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022
e-böcker och ljudböcker
 

Hej Johanna!

Jag kan undersöka om det gäller avtal 21/160: Litteratur - Adda AB.

Mvh

Roger Svensson

Sekretesshandläggare

 

Jönköpings kommun

Stadskontoret

551 89  Jönköping

[e-postadress]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: STK-Diariet
Skickat: den 12 oktober 2022 08:13
Till: Roger Svensson
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022
e-böcker och ljudböcker
 
Hej Roger,

Är detta något du kan besvara eller ska vi skicka det till
stadsbiblioteket?

Mvh
Johanna Säll
Kommunstyrelsens diarium

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2353 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 16:43
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker

Till Jönköpings kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2353 e-postadress]

Är [Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Jönköpings kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[1]https://handlingar.se/sv/change_request/...

[2][IMG] [3]Be oss uppdatera e-postadressen för Jönköpings kommun -
handlingar.se
handlingar.se

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[4]https://handlingar.se/sv/help/officers

[5][IMG] [6]Registratorer och tjänstepersoner - handlingar.se
handlingar.se

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://handlingar.se/sv/change_request/...
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/change_request/...
4. https://handlingar.se/sv/help/officers
5. https://handlingar.se/sv/help/officers
6. https://handlingar.se/sv/help/officers