Till Järfälla kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Servicecenter, Järfälla municipality

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2022SC107071

Ärendebeskrivning: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal
2022 e-böcker och ljudböcker Till Järfälla kommun, Jag skulle vilja ta del
av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och
ljudböcker. Med vänlig hälsning, Märta Myrstener
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2352 e-postadress] Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Järfälla kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Har du några frågor angående ditt ärende eller vill tillägga något,
vänligen svara på det här e-postmeddelandet utan att ändra ärendenummer
[2022SC107071] i ämnesraden. 
Ärenden som skickas in via e-tjänstplattformen tilldelas även ett
plattformsspecifikt ärendenummer, vilket om relevant är följande:

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.
Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag. För att veta mer om vad som räknas som
personuppgift samt hur Järfälla kommun hanterar dina personuppgifter ber
vi dig att ta del av vår informationspolicy genom att klicka på denna
länk:

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580 285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

Servicecenter, Järfälla municipality

1 Attachment

Hej ,  

Jag har mottagit din förfrågan ang. avtal.

Bara en fråga för förtydligande: vill du ha avtal för e-ljudböcker (alltså
strömmande) ? Och / eller fysiska ljudböcker? 

 

 

Hälsningar,

____________________________

Birgitta Vinnå

Bibliotekschef

Järfälla kommun

Ledning o adm bibliotek

Telefon 08-580 285 00

[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[1]www.jarfalla.se
____________________________

 

 

Från: Märta Myrstener <[Registrators #2352 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 16:42
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Järfälla kommun
<[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker
Till Järfälla kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2352 e-postadress]

Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Järfälla kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.jarfalla.se/

Servicecenter, Järfälla municipality

3 Attachments

 

Bifogat finns avtal rörande e-böcker.

 

Hälsningar,

____________________________

Birgitta Vinnå

Bibliotekschef

Ledning o adm bibliotek

Järfälla kommun

Telefon 08-580 285 00

[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[1]www.jarfalla.se
____________________________

 

 

Från: Pernilla Järverot <[e-postadress]>
Skickat: den 17 oktober 2022 15:19
Till: Servicecenter <[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Autosvar: Notifiering om fördelning av ärende [2022SC107071]

Hej,
Jag har semester och återkommer måndag 24 oktober.

Tillförordnad förvaltningschef är under perioden är
Jessika Karreskog - [e-postadress]

Vid brådskande ärenden går det också bra att skicka ett meddelande till
[2][e-postadress]

Med vänliga hälsningar

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen
Järfälla kommun
[3]www.jarfalla.se

References

Visible links
1. http://www.jarfalla.se/
2. mailto:[e-postadress]
3. file:///tmp/www.jarfalla.se