Till Högsby kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Ewa Höglind, Högsby municipality

3 Attachments

Hej!

Jag har fått din fråga angående avtal på e böcker och ljudböcker. Ska
försöka svara så detaljerat jag kan och är det så att det uppkommer fler
frågor eller att du känner att du inte fått svar på din fråga ber jag dej
att återkomma.

 

Ramavtalet omfattar tryckt litteratur med och utan biblioteksutrustning,
utgiven i Sverige och utomlands. Det omfattar också vissa typer av
ljudböcker och elektronisk litteratur av den typ som levereras i fysisk
form eller skickas i pdf-fil.

För biblioteken går det att utrusta böckerna på det sätt som passar
verksamheten bäst och med leveransen följer också bibliografisk
information.

Avtalsområden

·         A: litteratur utgiven i Sverige, med biblioteksutrustning

·         B: litteratur utgiven i Sverige, utan biblioteksutrustning

·         C: litteratur utgiven utomlands, med biblioteksutrustning

·         D: litteratur utgiven utomlands, utan biblioteksutrustning

På det här avtalet är leverantörerna rangordnade

·         Avtalsområde A, B och C – Adlibris AB ensam leverantör

·         Avtalsområde D – Langoon AB rangordnad högst och Adlibris AB
rangordnad tvåa

Leveranstid

·         Avtalsområde A – 10 arbetsdagar

·         Avtalsområde B – 8 arbetsdagar

·         Avtalsområde C – 17 arbetsdagar

·         Avtalsområde D – 15 arbetsdagar

 

Det pågår en upphandling avseende E-litteratur som heter E-litteratur
2019, den ser ut att planeras finnas på plats under första kvartalet 2023.

 

Rutinen på vårt bibliotek i Högsby finner du på hemsidan vad som gäller
när du vill låna.

[1]Startsida - Högsby kommunbibliotek (hogsby.se)

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning,                                                    

 

Ewa Höglind

Kultur och Fritidschef

Kultur och Fritid

Högsby kommun | 579 80 Högsby

Tfn: 0491-29162

[2][e-postadress] | [3]www.hogsby.se

 

 

References

Visible links
1. https://bibliotek.hogsby.se/web/arena/we...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.hogsby.se/