Till Håbo kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Kontaktcenter, Håbo kommun

Hej!

Tack för ditt mail.
Det är nu vidarebefordrat till berörd nämnd/förvaltning.

Med vänlig hälsning

Therese
Kommunvägledare

Håbo kommun
Kontaktcenter
746 80 Bålsta
Centrumleden 1
Telefon 0171-525 00
Fax 0171-563 33
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2346 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 16:35
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

Till Håbo kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2346 e-postadress]

Är [haabo_municipality e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Håbo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på habo.se/personuppgifter.

Sofia Wirström, Håbo kommun

2 Attachments

Hej!

Bifogar Håbo biblioteks avtal med Axiell media (f.d. Elib) gällande e-medier samt vårt PUB-avtal med dem.

Vänliga hälsningar,
Sofia Wirström
Enhetschef, Håbo bibliotek

Håbo kommun
Kultur och fritidsförvaltning
746 80 Bålsta
Telefon 0171-526 04
www.håbo.se

Håbo bibliotek är en HBTQ-certifierad verksamhet

---

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande -----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2346 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 16:35
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

Till Håbo kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2346 e-postadress]

Är [haabo_municipality e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Håbo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på habo.se/personuppgifter.