Till Halmstads kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Halmstad direkt, Halmstad Municipality

Hej,

Halmstad direkt har registrerat ett nytt ärende med ärendenummer:
[2022HD154523]
Vi kommer hjälpa dig med svar på din fråga.

Om du vill kontakta oss igen i samma ärenden ange då ärendenummer:
[2022HD154523]

Vänliga hälsningar,

Halmstads kommun
Halmstad direkt
Kyrkogatan 5, Rådhuset
Box 153, 301 05 Halmstad
Telefon 035-13 70 00
E-post [1][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb [2]www.halmstad.se

*****
Halmstads kommun registrerar dina personuppgifter. På [3] halmstads
kommuns webbplats kan du läsa mer

om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Ärendeinformation:

Ärendenummer: 2022HD154523
Inkom: 2022-10-11
Innehåll:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och
ljudböcker Till Halmstads kommun, Jag skulle vilja ta del av det avtal som
era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Med vänlig
hälsning, Märta Myrstener
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2327 e-postadress] Är [Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Halmstads kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/_blank
2. file:///tmp/_blank
3. https://www.halmstad.se/omwebbplatsen/be...

Halmstad direkt, Halmstad Municipality

Hej Märta!

Vi har kontaktat vår leverantör av tjänsten för att höra om något i
prissättningen är sekretess. Vi återkommer till dig så fort vi fått svar.

Vänliga hälsningar

 

Sofia Lyberg

Nämndsekreterare

035-13 74 12

 

Halmstads kommun

Förvaltningsstaben, kulturförvaltningen

 

Postadress: Box 316, 301 08 Halmstad

www.halmstad.se

 

www.facebook.com/halmstadskommun

www.instagram.com/halmstadskommun

 

www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen
hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Från: Märta Myrstener <[Registrators #2327 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 16:23
Till: Halmstad direkt <[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker
Till Halmstads kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2327 e-postadress]

Är [Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Halmstads kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Halmstad direkt, Halmstad Municipality

1 Attachment

Hej igen Märta!

Bifogat har du avtalet i sin helhet för utlåningstjänst som Halmstads
kommun tecknade med Elib AB, som idag heter Axiell.

Med vänlig hälsning

Sofia Lyberg

Från: Märta Myrstener <[Registrators #2327 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 16:23
Till: Halmstad direkt <[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker
Till Halmstads kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2327 e-postadress]

Är [Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Halmstads kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------