Till Göteborgs stad,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

The City of Gothenburg

Hej Märta,

Tack för att du kontaktar Göteborgs Stad.

Jag har skickat ditt ärende vidare till Kulturförvaltningen och de kommer
att svara direkt till dig.

Önskar dig en fin tisdag!

Med vänliga hälsningar
Veronica
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad

Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-55234-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och
ljudböcker
Till Göteborgs stad,
Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.
Med vänlig hälsning,
Märta Myrstener
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2321 e-postadress]
Är [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[1]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://urldefense.com/v3/__https://hand...
2. https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Kultur Kultur,

Hej Märta,

Jag ska bara meddela att vi mottagit din begäran och undersöker om den kan
lämnas ut i sin helhet eller om något behöver sekretessbeläggas.

Jag återkommer.

 

Anders Gustafsson

Huvudregistrator

 

GÖTEBORGS STAD

Kulturförvaltningen

Telefon: 031-368 32 16  Mobil: 072-551 46 47

E-post: [1][e-postadress]

 

Post- och besöksadress:

Norra Hamngatan 8, plan 2,

411 14 Göteborg

[2]www.goteborg.se

 

 

 

Från: Veronica Olsson
<[e-postadress]> För
[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
Skickat: den 11 oktober 2022 17:00
Till: Kultur Kultur <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker

 

Detta mejl har kommit till kontaktcenter via e-postadressen
[3][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] eller via synpunkt- och kontaktformuläret på
goteborg.se.

Vi på kontaktcenter har inte möjlighet att ta fram begärda handlingar och
ber er att svara för er förvaltning direkt till frågeställaren.

Svar ska skickas till: [4][Registrators #2321 e-postadress]

Med vänlig hälsning

Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
telefon:  031-365 00 00
e-post: [5][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]

*** Synpunktslämnarens ursprungliga text ***

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och
ljudböcker
Till Göteborgs stad,
Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.
Med vänlig hälsning,
Märta Myrstener
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #2321 e-postadress]
Är [7][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:
[9]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.goteborg.se/
3. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #2321 e-postadress]
5. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #2321 e-postadress]
7. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
10. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...

Kultur Kultur,

1 Attachment

Hej igen Märta,

Här kommer vårt avtal med Overdrive Inc. Vi har maskat styckpriserna i
avtalet då vi inte är säkra på om uppgifterna är offentliga.

 

Återkom gärna om om du inte är nöjd med detta.

 

Anders Gustafsson

Huvudregistrator

 

GÖTEBORGS STAD

Kulturförvaltningen

Telefon: 031-368 32 16  Mobil: 072-551 46 47

E-post: [1][e-postadress]

 

Post- och besöksadress:

Norra Hamngatan 8, plan 2,

411 14 Göteborg

[2]www.goteborg.se

 

 

Från: Kultur Kultur
Skickat: den 12 oktober 2022 13:05
Till: '[Registrators #2321 e-postadress]'
<[Registrators #2321 e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022
e-böcker och ljudböcker

 

Hej Märta,

Jag ska bara meddela att vi mottagit din begäran och undersöker om den kan
lämnas ut i sin helhet eller om något behöver sekretessbeläggas.

Jag återkommer.

 

Anders Gustafsson

Huvudregistrator

 

GÖTEBORGS STAD

Kulturförvaltningen

Telefon: 031-368 32 16  Mobil: 072-551 46 47

E-post: [3][e-postadress]

 

Post- och besöksadress:

Norra Hamngatan 8, plan 2,

411 14 Göteborg

[4]www.goteborg.se

 

 

 

Från: Veronica Olsson
<[5][e-postadress]> För
[6][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
Skickat: den 11 oktober 2022 17:00
Till: Kultur Kultur <[7][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker

 

Detta mejl har kommit till kontaktcenter via e-postadressen
[8][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] eller via synpunkt- och kontaktformuläret på
goteborg.se.

Vi på kontaktcenter har inte möjlighet att ta fram begärda handlingar och
ber er att svara för er förvaltning direkt till frågeställaren.

Svar ska skickas till: [9][Registrators #2321 e-postadress]

Med vänlig hälsning

Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
telefon:  031-365 00 00
e-post: [10][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]

*** Synpunktslämnarens ursprungliga text ***

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och
ljudböcker
Till Göteborgs stad,
Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.
Med vänlig hälsning,
Märta Myrstener
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[11][Registrators #2321 e-postadress]
Är [12][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [13][e-postadress]:
[14]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[15]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.goteborg.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.goteborg.se/
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[Registrators #2321 e-postadress]
10. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Registrators #2321 e-postadress]
12. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
15. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...