Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Gällivare municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Gällivare kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener