Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

The request is waiting for clarification. If you are Märta Myrstener, please sign in to send a follow up message.

Till Sollentuna kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Kontaktcenter, Sollentuna municipality

Hej!
 
Tack för ditt mejl, vi kommer att svara så snart vi kan.

 
Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17. 

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
_________________________________________
Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
www.sollentuna.se

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022KCSK78102]
Ärendebeskrivning: Till Sollentuna kommun, Jag skulle vilja ta del av det
avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Med
vänlig hälsning, Märta Myrstener
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2470 e-postadress] Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sollentuna
kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Sollentuna kommun hanterar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter [1]här.

 

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

upphandling, Sollentuna municipality

1 Attachment

Hej,

Tack för ditt mejl.

Sollentuna kommun har ramavtal där man köper in ljudböcker och e-böcker
till bibliotek eller menar du avtal för bibliotekssystem som hjälper och
underlättar för såväl bibliotekens personal som låntagare.

 

Vänligen återkom med svar så ska jag skicka det du efterfrågar.

Tack på förhand

 

 

Vänliga hälsningar

 

Diana Berg

Upphandlingsadministratör

Inköpsenheten

Kommunledningskontoret

Sollentuna kommun

[1]cid:image001.png@01D817AA.97AD0F10

Tfn direkt: 08-579 215 97

Tfn vxl: 08-579 210 00

Besök: Norra Malmvägen 143

Post: Sollentuna kommun,  191 86 Sollentuna

[2][e-postadress]

[3]www.sollentuna.se

[4]www.facebook.com/sollentunakommun

[5]www.twitter.com/sollentunakom

 

Från: Märta Myrstener <[6][Registrators #2470 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 18:50
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[7][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker

Till Sollentuna kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[8][Registrators #2470 e-postadress]

Är [9][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:
[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.sollentuna.se/
4. http://www.facebook.com/sollentunakommun
5. http://www.twitter.com/sollentunakom
6. mailto:[Registrators #2470 e-postadress]
7. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #2470 e-postadress]
9. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers