Till Alingsås kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

kommunstyrelsen - KLK, Alingsås municipality

Hej!

Din begäran är skickad till upphandlingsenheten. 

Med vänliga hälsningar

 

Registrator

För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
-------------------------------------------------
[1][Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
telefon 0322-61 61 23

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Märta Myrstener <[Registrators #2265 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 15:01
Till: kommunstyrelsen - KLK
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker
 
VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på
länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.

Till Alingsås kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2265 e-postadress]

Är [Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Alingsås kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[2]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[3]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers

Upphandling - KLK, Alingsås municipality

1 Attachment

Hejsan,

 

Vårt avtal gällande utlåning av e-böcker och ljudböcker är ett ADDA-avtal,
så du kan gå in och kika på avtalet på deras hemsida
[1]https://www.adda.se/

 

 

Med vänlig hälsning

Sophia Hjortheimer

Upphandlingsadministratör

 

Alingsås Kommun

Upphandlingsenheten

Kommunledningskontoret

441 81 Alingsås

 

 

Tel: 0322-61 71 91

[e-postadress]

 

[2]1FAF7F05

 

 

 

Från: kommunstyrelsen - KLK
Skickat: den 11 oktober 2022 15:13
Till: Upphandling - KLK <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022
e-böcker och ljudböcker

 

Har ni möjlighet att ta fram nedan avtal? 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Registrator

För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
-------------------------------------------------
[3][Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
telefon 0322-61 61 23

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Märta Myrstener <[4][Registrators #2265 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 15:01
Till: kommunstyrelsen - KLK
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker
och ljudböcker

 

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på
länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.

Till Alingsås kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av
e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][Registrators #2265 e-postadress]

Är [6][Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Alingsås kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.adda.se/
3. mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #2265 e-postadress]
5. mailto:[Registrators #2265 e-postadress]
6. mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers