Till Skara kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Sarah Lundén, Skara municipality

Hej Märta,
Vi ber om ursäkt för fördröjningen. Handlingen ligger i vår IT-avdelnings diarium eftersom det är de som har tecknat avtalet för de så kallade V6-kommunerna (Skara, Lidköping, Götene, Vara, Essunga och Grästorp). Jag återkommer med handlingen så snart vi har fått tillgång.

Med vänliga hälsningar

Sarah Lundén
Bibliotekschef

Tel. direktnr 0511-32076
Tel. vx 0511-320 00
[e-postadress]

Skara kommun
Stifts-och landsbiblioteket Skara
Prubbatorget 1
532 88 Skara
www.skara.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ska Kultur & fritid <[e-postadress]>
Skickat: den 12 oktober 2022 09:24
Till: Jytte Rixman-Svantesson <[e-postadress]>; Sarah Lundén <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

Hej!

Ta del av nedan gällande avtal för uthyrning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen <[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 12 oktober 2022 08:56
Till: Ska Kultur & fritid <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2464 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 18:44
Till: Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen <[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert!

-
Till Skara kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2464 e-postadress]

Är [Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Skara kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Sarah Lundén, Skara municipality

1 Attachment

Här kommer vårt e-boksavtal för V&-kommunerna.

Med vänliga hälsningar

Sarah Lundén
Bibliotekschef

Tel. direktnr 0511-32076
Tel. vx 0511-320 00
[e-postadress]

Skara kommun
Stifts-och landsbiblioteket Skara
Prubbatorget 1
532 88 Skara
www.skara.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sarah Lundén
Skickat: den 17 oktober 2022 15:58
Till: '[Registrators #2464 e-postadress]' <[Registrators #2464 e-postadress]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

Hej Märta,
Vi ber om ursäkt för fördröjningen. Handlingen ligger i vår IT-avdelnings diarium eftersom det är de som har tecknat avtalet för de så kallade V6-kommunerna (Skara, Lidköping, Götene, Vara, Essunga och Grästorp). Jag återkommer med handlingen så snart vi har fått tillgång.

Med vänliga hälsningar

Sarah Lundén
Bibliotekschef

Tel. direktnr 0511-32076
Tel. vx 0511-320 00
[e-postadress]

Skara kommun
Stifts-och landsbiblioteket Skara
Prubbatorget 1
532 88 Skara
www.skara.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ska Kultur & fritid <[e-postadress]>
Skickat: den 12 oktober 2022 09:24
Till: Jytte Rixman-Svantesson <[e-postadress]>; Sarah Lundén <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

Hej!

Ta del av nedan gällande avtal för uthyrning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen <[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 12 oktober 2022 08:56
Till: Ska Kultur & fritid <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Märta Myrstener <[Registrators #2464 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2022 18:44
Till: Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen <[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker

VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert!

-
Till Skara kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2464 e-postadress]

Är [Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Skara kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------