Till Simrishamns kommun,

Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker.

Med vänlig hälsning,

Märta Myrstener

Simrishamns kommun, Simrishamn municipality

2 Attachments

[1]flexiteBPMS
Vi har tagit emot ditt ärende KC202245639

Du kommer att få återkoppling inom 2 arbetsdagar.
Med vänliga hälsningar

Kontakt Simrishamn

E-post: [2][e-postadress]
Fler kontaktuppgifter: [3]simrishamn.se/kontakt
Simrishamns kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Den
information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att
uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för
att erbjuda en tjänst. Simrishamns kommun omfattas av
offentlighetsprincipen, vilket betyder att meddelanden såsom e-post som
inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Du kan läsa mer på
[4]https://www.simrishamn.se/om-kommunen/gd...

[5]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.simrishamn.se/kontakt
4. https://www.simrishamn.se/om-kommunen/gd...

Simrishamns kommun, Simrishamn municipality

2 Attachments

[1]flexiteBPMS
Återkoppling gällande ditt ärende KC202245639

Nedan finner du återkoppling på ditt ärende.
Med vänliga hälsningar

Kristin Rosenberg
E-post: [2][e-postadress]
Svar från förvaltning
Hej Märta,

Simrishamns bibliotek ingår i ett samarbete med fyra andra bibliotek
Samarbetet heter BSSO, och i det ingår förutom vi, Ystad, Skurup, Sjöbo
och Tomelilla. Vi har ett gemensamt avtal för e-böcker och ljudböcker så
om du fått svar från dem så har du hela svaret. Tomelilla bibliotek
administrerar tjänsten.

Vänliga hälsningar
Kristin Rosenberg
Bibliotekschef
Simrishamns bibliotek
0414-819312
[e-postadress]

Information om ditt ärende

Registreringsdatum
2022-10-11 klockan 18:43:58
Ärendebeskrivning
Till Simrishamns kommun,
Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning
av e-böcker och ljudböcker.
Med vänlig hälsning,
Märta Myrstener
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2462 e-postadress]
Är [Simrishamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Simrishamns kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
[3]https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering
av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se
samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

[5]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. https://handlingar.se/sv/change_request/...
4. https://handlingar.se/sv/help/officers